Διαφορά μεταξύ της NAFTA και της ΕΕ

Βασική διαφορά: Η NAFTA είναι ένα τριμερές εμπορικό μπλοκ που βασίζεται σε κανόνες στη Βόρεια Αμερική και έχει 3 μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτικοοικονομική συμφωνία μεταξύ 28 χωρών που κατοικούν κυρίως στην Ευρώπη.

Η NAFTA και η ΕΕ είναι δύο ευρέως γνωστά εμπορικά μπλοκ σε όλο τον κόσμο. Η NAFTA, επίσης γνωστή ως Βορειοαμερικανική Ένωση Ελευθέρων Συναλλαγών, είναι μια συμφωνία μεταξύ τριών χωρών: Μεξικού, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Έθνος είναι μια συνθήκη που υπογράφηκε μεταξύ 20 χωρών στην Ευρώπη. Αν και εξυπηρετούν τον κύριο σκοπό της ύπαρξης εμπορικού μπλοκ, έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους.

Η NAFTA είναι ένα τριμερές εμπορικό μπλοκ βασισμένο σε κανόνες στη Βόρεια Αμερική που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Αντικατέστησε την εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Έχει δύο συμπληρώματα: τη βορειοαμερικανική συμφωνία για την περιβαλλοντική συνεργασία (NAAEC) και τη βορειοαμερικανική συμφωνία για την εργασιακή συνεργασία (NAALC). Ο κύριος στόχος της NAFTA είναι να εξαλείψει τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Επιπροσθέτως, επιδιώκει επίσης την εξάλειψη των μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών και την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας των προϊόντων.

Τα περιβαλλοντικά και γεωργικά ζητήματα έχουν οδηγήσει σε πολλαπλές διαμάχες λόγω της συμφωνίας μεταξύ δύο ανεπτυγμένων εθνών και ενός αναπτυσσόμενου έθνους. Στον τομέα της γεωργίας υπογράφηκαν τρεις ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ κάθε ζεύγους μερών. Η συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ περιέχει σημαντικούς περιορισμούς και δασμολογικές ποσοστώσεις για τα γεωργικά προϊόντα (κυρίως ζάχαρη, γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα πουλερικών), ενώ το σύμφωνο Μεξικού-ΗΠΑ επιτρέπει ευρύτερη ελευθέρωση στο πλαίσιο περιόδων σταδιακής κατάργησης (ήταν το πρώτο Βορρά -Συνητική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών για τη γεωργία που θα υπογραφεί).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτικοοικονομική συμφωνία μεταξύ 28 χωρών που κατοικούν κυρίως στην Ευρώπη. Εφαρμόστηκε όταν σχηματίστηκε από 6 χώρες κατά την περίοδο 1951 και 1958. Μετά την επιτυχία αυτών των 6 χωρών, με την πάροδο των χρόνων όλο και περισσότερες χώρες προσχώρησαν, καθιστώντας την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Η ΕΕ λειτουργεί μέσω ενός συστήματος υπερεθνικών ανεξάρτητων θεσμών και οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από μέλη που εκλέγονται από όλα τα κόμματα μέλη.

Στόχος της ΕΕ ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος νόμων που θα ισχύει για όλα τα κράτη μέλη. Έχει επιτρέψει στις χώρες να επιτρέψουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων. Όλες οι χώρες διατηρούν κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για τη στήριξη της ΕΕ δημιουργήθηκε νομισματική ένωση, η οποία επέτρεψε στις χώρες να μοιράζονται τα ίδια νομίσματα. Σήμερα αποτελείται από 18 μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ ως βασικό τους νόμισμα. Η Ένωση διατηρεί μόνιμες διπλωματικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη, στον ΠΟΕ, στη G8 και στην Ομάδα των 20.

Αν και μοιράζονται παρόμοιους στόχους για την καθιέρωση ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των μελών, τόσο τα εμπορικά μπλοκ διαφέρουν ως προς το μέγεθος, την ισχύ και την εμβέλεια. Η ΕΕ είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος, δύναμη και έχει μια παγκόσμια εμβέλεια με τα 28 μέλη της, ενώ η NAFTA έχει μικρότερο μέγεθος με μόνο 3 μέλη. Κάθε εμπορικό μπλοκ έχει τους δικούς του στόχους, κανόνες και κανονισμούς που βασίζονται στο είδος των ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ των μελών.

Σύγκριση μεταξύ της NAFTA και της ΕΕ:

NAFTA

ΕΕ

Πλήρη μορφή

Βορειοαμερικανική ένωση ελεύθερων συναλλαγών

Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέλη

3

28

Χώρες μέλη

Τη Β. Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, , Την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία σχηματισμού

1994

1952

Τύπος συμφωνίας

Εμπορικό μπλοκ

Εμπορικό μπλοκ

Στόχος

Εξάλειψη εμποδίων στις συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού

Ανάπτυξη ενιαίας αγοράς μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος νόμων που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, θέσπιση νομοθεσίας στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις και διατήρηση κοινών πολιτικών για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και την περιφερειακή ανάπτυξη

Πληθυσμός

Πάνω από 470 εκατομμύρια

Πάνω από 500 εκατομμύρια

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ πώλησης και υποθηκών

  Διαφορά μεταξύ πώλησης και υποθηκών

  Βασική διαφορά: Όταν κάποιος ψάχνει να αγοράσει ακίνητα, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να πληρώσουν για αυτό. Το ένα είναι άμεση πώληση, όπου ο αγοραστής θα πληρώσει στον πωλητή ολόκληρο το ποσό του ακινήτου και θα πάρει στην κατοχή του το ακίνητο. Ένα άλλο είναι μια υποθήκη, όπου ουσιαστικά ο δανειστής υποθηκών θα πληρώσει τον πωλητή, και ο αγοραστής θα έρθει σε ένα είδος συμφωνίας για την αποπληρωμή του δανειστή για πολλά χρόνια. Όταν κάποιος ψάχνει να αγοράσει
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ προσρόφησης και απορρόφησης

  Διαφορά μεταξύ προσρόφησης και απορρόφησης

  Διαφορά κλειδιού: Η απορρόφηση είναι φαινόμενο όγκου στο οποίο ένα απορροφητικό διεισδύει εντελώς στο σώμα ενός στερεού ή υγρού για να σχηματίσει μια ένωση ή ένα διάλυμα. Από την άλλη πλευρά, η προσρόφηση είναι ένα φαινόμενο επιφάνειας στο οποίο τα μόρια ενός προσροφητικού συμπυκνώνονται μόνο στην επιφάνεια εν
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ είδους, ταξινόμησης και τύπου

  Διαφορά μεταξύ είδους, ταξινόμησης και τύπου

  Βασική διαφορά: Οι λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά όταν αναφέρονται σε ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση ενός ατόμου, ενός τόπου ή ενός αντικειμένου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου οι λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση του άλλου. Οι όροι είδος, είδος και τύπος συχνά προκαλούν σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους, καθώς αυτές οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται ομοίως σε ορισμένα πλαίσια και διαφορετικά σε άλλα πλαίσια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα συμφ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ παραλαβής και τιμολογίου

  Διαφορά μεταξύ παραλαβής και τιμολογίου

  Βασική διαφορά: Το τιμολόγιο είναι βασικά ένας λογαριασμός που αναφέρει τα παρασχεθέντα αγαθά ή υπηρεσίες και το κόστος αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Μια απόδειξη παραλαβής είναι η παραδοχή ότι ο πελάτης έχει πληρώσει το λογαριασμό του είτε πλήρως είτε εν μέρει. Κάθε φορά που αγοράζετε κάτι, πιθανότατα έχετε λάβει μια απόδειξη ή ένα τιμολόγιο γι 'αυτό. Ωστόσο, τι ακριβώς είναι και ποια είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ τους; Όταν αγοράζονται κάποια αγαθά ή υπηρεσίες, συν
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Αυτόματης αναπαραγωγής και Αυτόματης αναπαραγωγής

  Διαφορά μεταξύ Αυτόματης αναπαραγωγής και Αυτόματης αναπαραγωγής

  Διαφορά κλειδιού: Η αυτόματη αναπαραγωγή εξετάζει πρόσφατα ανακαλύπτοντα αφαιρούμενα μέσα και συσκευές και εκκινεί μια κατάλληλη εφαρμογή για αναπαραγωγή ή εμφάνιση του περιεχομένου. Το Autorun ανιχνεύει το αρχείο autorun.if στο μέσο και εκτελεί τις οδηγίες σύμφωνα με το αρχείο. Αντιμετωπίζουμε τους όρους "αυτόματη αναπαραγωγή"
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του iPad Mini και του Nexus 7

  Διαφορά μεταξύ του iPad Mini και του Nexus 7

  Βασική διαφορά: Το iPad Mini είναι ένα πιο κομψό, λεπτότερο iPad 2. Το iPad Mini έρχεται με μια οθόνη αφής LED 7, 9 ιντσών με οθόνη αφής και τεχνολογία IPS touchscreen επικαλυμμένη με ανθεκτικό σε δακτυλικά αποτυπώματα ελαιόφοβο υλικό. Το Nexus 7 είναι ένας υπολογιστής tablet με λειτουργικό σύστημα Android 4.1 (επίσης ονομαζόμενο Jelly Bean). Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Asus. Η
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Alcatel One Touch Idol Ultra και του LG Optimus F5

  Διαφορά μεταξύ του Alcatel One Touch Idol Ultra και του LG Optimus F5

  Βασική διαφορά: Το Alcatel One Touch Idol Ultra διαθέτει μια χωρητική οθόνη αφής χωρητικότητας 4, 65 ιντσών AMOLED με ανάλυση 720 x 1280 pixel. Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από επεξεργαστή Dual-core 1, 2 GHz σε MediaTek MTK 6577 και 1 GB μνήμης RAM. Το τηλέφωνο έχει πλάτος 6, 45 χιλιοστά, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία να το αναδείξει ως το λεπτότερο smartphone σ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Apple Watch και του Moto 360

  Διαφορά μεταξύ του Apple Watch και του Moto 360

  Βασική διαφορά: Το Apple Watch είναι το τετράγωνο που έχει διαμορφωθεί από την Apple που υποστηρίζει iPhone 5 και άνω. Το Moto 360 είναι το flagship smartwatch που διαθέτει το Android Wear της Google και υποστηρίζει οποιοδήποτε τηλέφωνο με έκδοση Android 4.3 και νεότερη έκδοση. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς και η πρόσφατη αλλαγή επιτρέπει στην τεχνολογία να μετακινηθεί από τα χέρια μας στους καρ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ISIS και Αλ Κάιντα

  Διαφορά μεταξύ ISIS και Αλ Κάιντα

  Βασική διαφορά: Το ISIS αντιπροσωπεύει το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και τη Συρία ή το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και το al-Sham. Το ISIS είναι γνωστό κυρίως για μια σειρά βίντεο που δείχνουν αποκεφαλισμό στρατιωτών, πολιτών, δημοσιογράφων και βοηθών. Το ISIS ξεκίνησε ως Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Η Αλ Κάιντα είναι μια παγκόσμια μαχητική ισλαμική οργάνωση με επικεφαλής τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Η Αλ Κάιντα πραγματοποίησε πολλές επιθέσεις σε στόχ

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ του HTC One και του HTC One X

Βασική διαφορά: Το HTC One ξεκίνησε αρχικά ως το εμπορικό σήμα μιας σειράς τηλεφώνων Android από την εταιρεία. Τώρα, η εταιρεία ξεκινάει ένα νέο τηλέφωνο, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2013, με το όνομα HTC One. Το HTC One αναμένεται να είναι ανώτερο σε σχέση με το One X στο σχεδιασμό υλικού και το σχεδιασμό του λογισμικού. Περιλαμβάνει επίσης μια μοναδική εφαρμογή κάμερας.