Διαφορά μεταξύ της Ζωολογίας και της Γεωλογίας

Βασική διαφορά: Η Ζωολογία και η Γεωλογία είναι δύο εντελώς διαφορετικοί τομείς, οι οποίοι ασχολούνται με τη βιολογία και τις οικολογικές μελέτες. Η ζωολογία είναι η μελέτη της επιστήμης των ζώων που σχετίζεται με τη βιολογία. ενώ η γεωλογία είναι η μελέτη της στερεής Γης και των συνιστωσών της που σχετίζονται με την οικολογία.

Η Ζωολογία και η Γεωλογία είναι γνωστά πεδία που ασχολούνται με τις ζωικές και τις επιστήμες της γης. Πρόκειται για τεράστιες μελέτες στους αντίστοιχους κλάδους τους και έχουν μελετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ζωολογία είναι ένα ζωτικής σημασίας πεδίο στη βιολογία, ενώ η γεωλογία είναι η επιστημονική μελέτη της στερεής Γης και των ζωτικών συστατικών της. Και τα δύο πεδία περιλαμβάνουν τεράστια έρευνα και πρακτική διεξαγωγή στις σχετικές θέσεις τους. Επίσης, και οι δύο επιλέγονται από την άποψη του φορέα, η οποία περιλαμβάνει τη σχετική μελέτη και τα πτυχία που σχετίζονται με το πεδίο.

Η ζωολογία είναι ένας τεράστιος κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη του ζωικού βασιλείου. Ο όρος «ζωολογία» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «zōon» που σημαίνει ζώο και «λογότυπα» που σημαίνει γνώση ή μελέτη. Η ιστορία του εντοπίζει τη μελέτη του ζωικού βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι ζωολογικές μελέτες ασχολούνται με τη δομή, την εμβρυολογία, την εξέλιξη, την ταξινόμηση, τις συνήθειες και τη διανομή όλων των ζώων, τόσο ζωντανών όσο και εξαφανισμένων. Οι ζωολογικές επιστήμες προέκυψαν από τη φυσική ιστορία και επέστρεψαν στα έργα του Αριστοτέλη και του Γαληνού στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο. Αυτό το έργο αναπτύχθηκε περαιτέρω κατά τη μεσαιωνική περίοδο. Μετά τη μεσαιωνική ανάπτυξη, η μικροσκοπία έχει εφευρεθεί, αυτό επέτρεψε τη μελέτη των μικροοργανισμών.

Η ζωολογική έρευνα και έρευνα περιλαμβάνει τις έννοιες και πρακτικές της ανατομίας, της φυσιολογίας, της ιστολογίας, της εμβρυολογίας, της τερατολογίας και της ηθολογίας. Πρόκειται για μια τεράστια μελέτη που περιλαμβάνει τα αρχικά στάδια σχηματισμού κυττάρων και τη μελέτη της πιο εξελιγμένης μικροσκοπικής ζωολογίας. Οι επιστήμονες που μελετούν τη ζωολογία είναι γνωστοί ως ζωολόγοι. Η μελέτη περιλαμβάνει δομικές, λειτουργικές, οικολογικές και εξελικτικές έννοιες των ζώων. Ως εκ τούτου, ολόκληρη η δομή του ζώου μελετάται και εξετάζεται στη ζωολογία. Σήμερα, οι ζωολογικές έρευνες έχουν αποδειχθεί πολύ ευεργετικές για τον άνθρωπο και την ανάπτυξή του.

Η γεωλογία είναι μια επιστημονική μελέτη της συμπαγούς γης και των συνθέσεων της. Περιλαμβάνει τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι αλλαγές στη γη. Γενικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μελέτη στερεών χαρακτηριστικών οποιουδήποτε ουράνιου σώματος. Η ιστορία της βρίσκεται στην Αρχαία Ελλάδα κατά την περίοδο 372-287 π.Χ., όταν ο Θεόφραστος έγραψε για την Περί Λίθωνα (On Stones). Η λέξη γεωλογία σχηματίστηκε από την ελληνική λέξη «gē», που σημαίνει «γη» και «λογία» που σημαίνει «μελέτη» ή «λόγο», είναι η επιστήμη που περιλαμβάνει τη μελέτη της στερεής Γης, των πετρωμάτων της οποίας αποτελείται, και τις διαδικασίες με τις οποίες αλλάζουν.

Η γεωλογία περιλαμβάνει τη μελέτη των στερεών και υγρών μορφών που υπάρχουν στον πλανήτη. Αυτές οι συνθέσεις του πλανήτη, μαζί με το κρούστα και τα φυσικά συστατικά του, αποτελούν μέρος της γεωλογίας. Αυτοί που μελετούν τη γεωλογία είναι γνωστοί ως Γεωλόγοι. Αυτά ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις φυσικές ιδιότητες της γης, όπως τα ορυκτά της και το σχηματισμό της γης. Η γεωλογία και η έρευνά της εξηγούν το σχηματισμό της γης, μαζί με την ημερομηνία του σχηματισμού τους. Η μελέτη παρέχει τα στοιχεία για την τεκτονική των πλακών, την εξελικτική ιστορία της ζωής και τα παρελθόντα κλίματα. Η γεωλογία ασχολείται επίσης με την εξερεύνηση ορυκτών και υδρογονανθράκων, δίνει μια ευρύτερη εικόνα για την αξιολόγηση των υδάτινων πόρων, κατανοεί και προβλέπει τους φυσικούς κινδύνους. και έτσι βοηθά στον καθορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων, κατανοώντας τις κλιματικές αλλαγές.

Και τα δύο πεδία είναι μεγάλες επιστήμες μέσα τους, είναι τεράστια στοιχειώδη έρευνα η οποία απαιτεί αρκετά χρόνια για να εκτελέσει τη λεπτομερή μελέτη και πρακτική. Σημαντική διαφορά και συγκριτικό στοιχείο μεταξύ των δύο είναι τα σχετικά τμήματα εργασίας τους. Η ζωολογία λειτουργεί εξ ολοκλήρου υπό τη βιολογία, ενώ η γεωλογία λειτουργεί κάτω από την οικολογία. Το ένα ασχολείται με την ύπαρξη και τις ζωντανές έννοιες, ενώ το άλλο αφορά τις ροκ και τις μη ζωντανές έννοιες. Έχουν υπάρξει μεγάλοι ζωολόγοι και γεωλόγοι που έχουν σημειώσει μεγάλες προόδους στις σχετικές σπουδές τους.

Σύγκριση μεταξύ Ζωολογίας και Γεωλογίας:

Ζωολογία

Γεωλογία

Ασχολούνται

Ασχολείται με την επιστήμη των ζώων.

Προσφορές με τη γερή Γη και την επιστήμη των συστατικών της.

Καταρράκτες κάτω από

Βιολογία

Οικολογία

Οι επιστήμονες καλούνται ως

ζωολόγος

γεωλόγος

Περιλαμβάνει τη μελέτη του

Μεγάλες μελέτες αφορούσαν τη δομή των ζώων, τον σχηματισμό, τη φυσιολογική, την εξελικτική και συστηματική και την ηθολογία.

Συμπεριλαμβάνει τη μελέτη της στερεάς Γης και των πετρώδους της συνθέσεων, συμπαγή χαρακτηριστικά κάθε ουράνιου σώματος, εξερεύνηση ορυκτών και υδρογονανθράκων,

Υποκαταστήματα

 • Η ζωγραφική, γνωστή και ως περιγραφική ζωολογία,
 • Συγκριτική ανατομία
 • Φυσιολογία των ζώων
 • Οικολογία συμπεριφοράς
 • Ηθολογία
 • Ζωολογία ασπονδύλων
 • Ζωολογία σπονδυλωτών
 • Συγκριτική Ζωολογία
 • Οι διάφοροι ταξινομικώς προσανατολισμένοι κλάδοι όπως η Mammalogy, Herpetology, Ornithology και Entomology εντοπίζουν και ταξινομούν τα είδη και μελετούν τις δομές και τους μηχανισμούς που είναι ειδικά για αυτές τις ομάδες.
 • Οικονομική Γεωλογία
 • Γεωμορφολογία
 • Υδρογεωλογία
 • Ορυκτολογία
 • Κρυσταλλογραφία
 • Ωκεανογραφία
 • Παλαιοντολογία
 • Πετρολογία
 • Τεκτονική πλάκα / Ρεολογία Ηφαιστειολογία
 • Ιζηματολογία
 • Στρωματογραφία
 • Σεισμολογία Δομική Γεωλογία
 • Γεωχημεία (ισότοπος γεωλογία)
Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Tally Silver και Gold

  Διαφορά μεταξύ Tally Silver και Gold

  Διαφορά κλειδιού: Το Tally Silver και το Tally Gold αναφέρονται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις του Tally ERP 9. Η έκδοση Silver μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ίδιο υπολογιστή. Από την άλλη πλευρά, το ERP Gold επιτρέπει την ενεργοποίηση σε έναν υπολογιστή, αλλά πρόσβαση από απεριόριστους πολλούς υπολογιστέ
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Momentum και ροπής

  Διαφορά μεταξύ Momentum και ροπής

  Διαφορά κλειδιού: ροπή (στιγμή ή στιγμή δύναμης), η λέξη προέρχεται από τα λατινικά που σημαίνει «να στριφογυρίσει». Είναι μια τάση που μετράει την ποσότητα δύναμης που ενεργεί πάνω σε ένα σώμα για να το περιστρέψει γύρω από έναν άξονα ή άξονα. Η ορμή είναι μια ιδιότητα που κατέχει τα κινούμενα αντικείμενα και είναι άμεσα ανάλογη τόσο με τη μάζα όσο και με την ταχύτητα του σώματος. Μπορεί να περιγραφεί ως μια ποσότητα που σχετίζεται με τ
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Moto X και Lumia 1020

  Διαφορά μεταξύ Moto X και Lumia 1020

  Βασική διαφορά: Το Μάιο του 2013, η Motorola - μια εταιρεία της Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία του κινητού τηλεφώνου της, το Moto X. Το τηλέφωνο ήταν επίσημα διαθέσιμο στις 23 Αυγούστου 2013. Το Lumia 1020 είναι το τελευταίο κινητό τηλέφωνο της Nokia. Η Motorola Mobility, η οποία εξαγοράστηκε από την Google στις 15
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ χαριτωμένο και αξιολάτρευτο

  Διαφορά μεταξύ χαριτωμένο και αξιολάτρευτο

  Βασική διαφορά: Το χαριτωμένο και το αξιολάτρευτο είναι ουσιαστικά συνώνυμα μεταξύ τους που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη γοητεία. Αυτές είναι συναισθηματικές λέξεις που χρησιμοποιούνται για να χειροκροτούν και να αγαπούν κάποιο. Το χαριτωμένο αναδεικνύει την πριγκίπισσα, ενώ η αξιολάτρευτη αναδεικνύει την ευτυχία. Το χαριτωμένο είναι βασικά μια ευχάριστη λέξη, γεμάτη ενθουσιασμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει και να επαι
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Η διαφορά μεταξύ αρχαιολόγου και αρχαρίων

  Η διαφορά μεταξύ αρχαιολόγου και αρχαρίων

  Βασική διαφορά: Ένας αρχαιολόγος ασχολείται με την εργασία στον τόπο που μπορεί να συνίσταται στην εκσκαφή και αποκατάσταση αντικειμένων ή ανθρωπογενών αντικειμένων από αρχαία ερείπια. Οι αρχαίοι, γνωστοί και ως antiquary, ασχολούνται κυρίως με τις αρχαιότητες ή τα πράγματα του παρελθόντος. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ αρχαιολόγων
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Ακρόασης και Ακοής

  Διαφορά μεταξύ Ακρόασης και Ακοής

  Βασική διαφορά: Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις ενός ατόμου και είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον ήχο ανιχνεύοντας δονήσεις μέσω ενός οργάνου όπως το αυτί. Η ακρόαση, γνωστή και ως «ενεργητική ακρόαση», είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία, η οποία απαιτεί από ένα άτομο να δώσ
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Mall και πολυκαταστήματος

  Διαφορά μεταξύ Mall και πολυκαταστήματος

  Βασική διαφορά: Ένα εμπορικό κέντρο είναι μια μονάδα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα κτίρια που στεγάζουν διάφορα διαφορετικά καταστήματα. Ένα πολυκατάστημα είναι ένα κατάστημα λιανικής πώλησης που βρίσκεται σε ένα κτίριο ή εμπορικό κέντρο που πωλεί ποικιλία προϊόντων ή προϊόντων για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη. Τα εμπορικά κέντρα είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος σε σύγκριση με τα πολυκαταστήματα και γενικά στεγάζουν πολλά πολυκαταστήματα. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, καθώς είναι γενικά μικρότερα. Τα πολυκαταστήματα ενδέχεται να προσφέρουν χώρους στάθμευσης ή
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ παγοδρομίου και σκι

  Διαφορά μεταξύ παγοδρομίου και σκι

  Βασική διαφορά : Ο όρος παγοδρομία σημαίνει ολίσθηση σε μια επιφάνεια πάγου χρησιμοποιώντας παγοπέδιλα. Το σκι είναι ένα διεθνές σπορ και ένα διάσημο χόμπι, που συνεπάγεται τη σύνδεση ενός ζευγαριού σκι στα πόδια του, και περνώντας μέσα από το χιόνι. Το παγοδρομία, όπως προτείνεται από το όνομά του, σημαίνει να μετακινηθείτε σε μια επιφάνεια πάγου χρησιμοποιώντας παγοπέδιλα. Αυτά τα πατίνια είναι ειδικά εξοπλισμένα με λεπίδες που επιτρέπουν στους σκέι
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ

  Διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ

  Βασικές διαφορές: Οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), και οι δύο αναφέρονται σε μια ομοσπονδιακή δημοκρατία η οποία αποτελείται από πενήντα πολιτείες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια. Επομένως, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και οι ΗΠΑ αναφέρονται σε δύο διαφορετικά έθνη. Ωστόσο, και οι δύο αναφέρονται στην ίδι

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Γυναίκας και Γυναίκας

Βασική διαφορά : Και οι δύο γυναίκες και η γυναίκα χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στα θηλυκά. Μια γυναίκα είναι ένας μοναδικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια (μία) ενήλικη κυρία, ενώ οι γυναίκες είναι ένας πληθυντικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει περισσότερες από μία κυρία. Ένα ενήλικο θηλυκό αναφέρεται πάντοτε ως «γυναίκα». Ενώ περισσότερες από μία ενήλικες γυναίκες αναφέρονται πάντοτε ως "γυναίκες". Η μοναδική "γυναίκα" πιθανότατα μπερδεύεται με τον πληθυντικό αριθμό "γυναικών" επειδή και οι