Διαφορά μεταξύ της Ζωολογίας και της Γεωλογίας

Βασική διαφορά: Η Ζωολογία και η Γεωλογία είναι δύο εντελώς διαφορετικοί τομείς, οι οποίοι ασχολούνται με τη βιολογία και τις οικολογικές μελέτες. Η ζωολογία είναι η μελέτη της επιστήμης των ζώων που σχετίζεται με τη βιολογία. ενώ η γεωλογία είναι η μελέτη της στερεής Γης και των συνιστωσών της που σχετίζονται με την οικολογία.

Η Ζωολογία και η Γεωλογία είναι γνωστά πεδία που ασχολούνται με τις ζωικές και τις επιστήμες της γης. Πρόκειται για τεράστιες μελέτες στους αντίστοιχους κλάδους τους και έχουν μελετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ζωολογία είναι ένα ζωτικής σημασίας πεδίο στη βιολογία, ενώ η γεωλογία είναι η επιστημονική μελέτη της στερεής Γης και των ζωτικών συστατικών της. Και τα δύο πεδία περιλαμβάνουν τεράστια έρευνα και πρακτική διεξαγωγή στις σχετικές θέσεις τους. Επίσης, και οι δύο επιλέγονται από την άποψη του φορέα, η οποία περιλαμβάνει τη σχετική μελέτη και τα πτυχία που σχετίζονται με το πεδίο.

Η ζωολογία είναι ένας τεράστιος κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη του ζωικού βασιλείου. Ο όρος «ζωολογία» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «zōon» που σημαίνει ζώο και «λογότυπα» που σημαίνει γνώση ή μελέτη. Η ιστορία του εντοπίζει τη μελέτη του ζωικού βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι ζωολογικές μελέτες ασχολούνται με τη δομή, την εμβρυολογία, την εξέλιξη, την ταξινόμηση, τις συνήθειες και τη διανομή όλων των ζώων, τόσο ζωντανών όσο και εξαφανισμένων. Οι ζωολογικές επιστήμες προέκυψαν από τη φυσική ιστορία και επέστρεψαν στα έργα του Αριστοτέλη και του Γαληνού στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο. Αυτό το έργο αναπτύχθηκε περαιτέρω κατά τη μεσαιωνική περίοδο. Μετά τη μεσαιωνική ανάπτυξη, η μικροσκοπία έχει εφευρεθεί, αυτό επέτρεψε τη μελέτη των μικροοργανισμών.

Η ζωολογική έρευνα και έρευνα περιλαμβάνει τις έννοιες και πρακτικές της ανατομίας, της φυσιολογίας, της ιστολογίας, της εμβρυολογίας, της τερατολογίας και της ηθολογίας. Πρόκειται για μια τεράστια μελέτη που περιλαμβάνει τα αρχικά στάδια σχηματισμού κυττάρων και τη μελέτη της πιο εξελιγμένης μικροσκοπικής ζωολογίας. Οι επιστήμονες που μελετούν τη ζωολογία είναι γνωστοί ως ζωολόγοι. Η μελέτη περιλαμβάνει δομικές, λειτουργικές, οικολογικές και εξελικτικές έννοιες των ζώων. Ως εκ τούτου, ολόκληρη η δομή του ζώου μελετάται και εξετάζεται στη ζωολογία. Σήμερα, οι ζωολογικές έρευνες έχουν αποδειχθεί πολύ ευεργετικές για τον άνθρωπο και την ανάπτυξή του.

Η γεωλογία είναι μια επιστημονική μελέτη της συμπαγούς γης και των συνθέσεων της. Περιλαμβάνει τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι αλλαγές στη γη. Γενικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μελέτη στερεών χαρακτηριστικών οποιουδήποτε ουράνιου σώματος. Η ιστορία της βρίσκεται στην Αρχαία Ελλάδα κατά την περίοδο 372-287 π.Χ., όταν ο Θεόφραστος έγραψε για την Περί Λίθωνα (On Stones). Η λέξη γεωλογία σχηματίστηκε από την ελληνική λέξη «gē», που σημαίνει «γη» και «λογία» που σημαίνει «μελέτη» ή «λόγο», είναι η επιστήμη που περιλαμβάνει τη μελέτη της στερεής Γης, των πετρωμάτων της οποίας αποτελείται, και τις διαδικασίες με τις οποίες αλλάζουν.

Η γεωλογία περιλαμβάνει τη μελέτη των στερεών και υγρών μορφών που υπάρχουν στον πλανήτη. Αυτές οι συνθέσεις του πλανήτη, μαζί με το κρούστα και τα φυσικά συστατικά του, αποτελούν μέρος της γεωλογίας. Αυτοί που μελετούν τη γεωλογία είναι γνωστοί ως Γεωλόγοι. Αυτά ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις φυσικές ιδιότητες της γης, όπως τα ορυκτά της και το σχηματισμό της γης. Η γεωλογία και η έρευνά της εξηγούν το σχηματισμό της γης, μαζί με την ημερομηνία του σχηματισμού τους. Η μελέτη παρέχει τα στοιχεία για την τεκτονική των πλακών, την εξελικτική ιστορία της ζωής και τα παρελθόντα κλίματα. Η γεωλογία ασχολείται επίσης με την εξερεύνηση ορυκτών και υδρογονανθράκων, δίνει μια ευρύτερη εικόνα για την αξιολόγηση των υδάτινων πόρων, κατανοεί και προβλέπει τους φυσικούς κινδύνους. και έτσι βοηθά στον καθορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων, κατανοώντας τις κλιματικές αλλαγές.

Και τα δύο πεδία είναι μεγάλες επιστήμες μέσα τους, είναι τεράστια στοιχειώδη έρευνα η οποία απαιτεί αρκετά χρόνια για να εκτελέσει τη λεπτομερή μελέτη και πρακτική. Σημαντική διαφορά και συγκριτικό στοιχείο μεταξύ των δύο είναι τα σχετικά τμήματα εργασίας τους. Η ζωολογία λειτουργεί εξ ολοκλήρου υπό τη βιολογία, ενώ η γεωλογία λειτουργεί κάτω από την οικολογία. Το ένα ασχολείται με την ύπαρξη και τις ζωντανές έννοιες, ενώ το άλλο αφορά τις ροκ και τις μη ζωντανές έννοιες. Έχουν υπάρξει μεγάλοι ζωολόγοι και γεωλόγοι που έχουν σημειώσει μεγάλες προόδους στις σχετικές σπουδές τους.

Σύγκριση μεταξύ Ζωολογίας και Γεωλογίας:

Ζωολογία

Γεωλογία

Ασχολούνται

Ασχολείται με την επιστήμη των ζώων.

Προσφορές με τη γερή Γη και την επιστήμη των συστατικών της.

Καταρράκτες κάτω από

Βιολογία

Οικολογία

Οι επιστήμονες καλούνται ως

ζωολόγος

γεωλόγος

Περιλαμβάνει τη μελέτη του

Μεγάλες μελέτες αφορούσαν τη δομή των ζώων, τον σχηματισμό, τη φυσιολογική, την εξελικτική και συστηματική και την ηθολογία.

Συμπεριλαμβάνει τη μελέτη της στερεάς Γης και των πετρώδους της συνθέσεων, συμπαγή χαρακτηριστικά κάθε ουράνιου σώματος, εξερεύνηση ορυκτών και υδρογονανθράκων,

Υποκαταστήματα

 • Η ζωγραφική, γνωστή και ως περιγραφική ζωολογία,
 • Συγκριτική ανατομία
 • Φυσιολογία των ζώων
 • Οικολογία συμπεριφοράς
 • Ηθολογία
 • Ζωολογία ασπονδύλων
 • Ζωολογία σπονδυλωτών
 • Συγκριτική Ζωολογία
 • Οι διάφοροι ταξινομικώς προσανατολισμένοι κλάδοι όπως η Mammalogy, Herpetology, Ornithology και Entomology εντοπίζουν και ταξινομούν τα είδη και μελετούν τις δομές και τους μηχανισμούς που είναι ειδικά για αυτές τις ομάδες.
 • Οικονομική Γεωλογία
 • Γεωμορφολογία
 • Υδρογεωλογία
 • Ορυκτολογία
 • Κρυσταλλογραφία
 • Ωκεανογραφία
 • Παλαιοντολογία
 • Πετρολογία
 • Τεκτονική πλάκα / Ρεολογία Ηφαιστειολογία
 • Ιζηματολογία
 • Στρωματογραφία
 • Σεισμολογία Δομική Γεωλογία
 • Γεωχημεία (ισότοπος γεωλογία)
Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ δερματολόγου και δερματολόγος

  Διαφορά μεταξύ δερματολόγου και δερματολόγος

  Βασική διαφορά: Οι δερματολόγοι είναι γιατροί ή γιατροί που εντοπίζουν, διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν ασθένειες ή διαταραχές που σχετίζονται με το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια. Ο δερματολόγος είναι ακριβώς ο άλλος όρος για τον Δερματολόγο. Ο δερματολόγος και ο ειδικός στο δέρμα είναι οι ίδιοι. Και οι δύο αναφέρονται σε γ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Nexus 10 και του iPad

  Διαφορά μεταξύ του Nexus 10 και του iPad

  Βασική διαφορά: Το Nexus 10 είναι ένας υπολογιστής tablet με λειτουργικό σύστημα Android 4.2 (επίσης ονομαζόμενο Jelly Bean), το οποίο κυκλοφόρησε μαζί του. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Samsung. Τα iPads έχουν μέγεθος οθόνης 9, 7 ίντσες με οθόνη πολλαπλής αφής. Τα iPads προορίζονται ως συσκευές για την εμπειρία πολυ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Nokia Lumia 720 και Nokia Lumia 620

  Διαφορά μεταξύ Nokia Lumia 720 και Nokia Lumia 620

  Βασική διαφορά: Το Nokia Lumia 720 είναι ένα από τα νεότερα τηλέφωνα που είναι παρόμοια με το ναυαρχίδα Lumia 920. Το Lumia 720 διαθέτει επεξεργαστή Snapdragon S4 διπλού πυρήνα 1 GHz με μνήμη RAM 512 MB και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 8 GB που μπορεί να αναβαθμιστεί σε 64 ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ. Το τηλέφωνο είναι διαθέσιμο με μια κύρια κάμερα 6.7 MP με οπτικά στοιχεία Carl Zeiss, αυτόματη εστίαση και φλας LED. Διαθέτει επίσης μια δευτερεύουσα κάμερα 1, 3 MP με ανά
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ

  Διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ

  Βασική διαφορά: Η μόδα είναι αυτή που είναι επί του παρόντος στη μόδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτό που παρουσιάζεται στα περιοδικά, στην τηλεόραση και στους διαδρόμους μόδας. Μόδα είναι αυτό που είναι μοντέρνο αυτή τη στιγμή. Το στυλ, από την άλλη πλευρά, είναι μοναδικό για όλους. Αυτή είναι η γνώμη του ατόμου, η
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικού ελέγχου

  Διαφορά μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικού ελέγχου

  Βασική διαφορά: Η βασική διαφορά μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικού ελέγχου είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται εσωτερικά από υπαλλήλους της εταιρείας ή του οργανισμού, ενώ ένας εξωτερικός έλεγχος διεξάγεται με την πρόσληψη επαγγελματικών ελεγκτών. Σύμφωνα με την Investopedia, ο ορισμός του ελέγχου είναι μια αμερόληπτη εξέταση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού. Ο όρος έλεγχος γενικά έχει αρνητική συνειδητοποίηση, καθώς για τους περισσότερους α
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Niqab και Hijab

  Διαφορά μεταξύ Niqab και Hijab

  Βασική διαφορά: Το Niqab και το hijab είναι δύο διαφορετικά είδη ρούχων που είναι διαθέσιμα στις ισλαμικές γυναίκες. Ένα niqab ή ruband είναι ένα μέρος του sartorial hijab και καλύπτει μόνο το πρόσωπο. Είναι μια μορφή πέπλου που καλύπτει το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών και των μαλλιών. Ένα hijab ή hejab στην πραγματικό
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Δολοφονίας και Εξαπάτησης

  Διαφορά μεταξύ Δολοφονίας και Εξαπάτησης

  Βασική διαφορά: Νομικά, ο δολοφονισμός είναι η παράνομη δολοφονία άλλου προσώπου με κακόβουλη σκέψη. Ο ψευδής προγενέστερος σημαίνει ότι ο δολοφόνος σκοπεύει να σκοτώσει το θύμα με όλο το συνειδητό του μυαλό. Η δολοφονία συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος είχε τον πλήρη έλεγχο των αισθήσεών του και ότι ήθελε να σκοτώσει το θύμα και μπορεί να είχε προκαταρκτικά προκαταλήξει τη δολοφονία
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ LG Optimus G Pro και HTC One X +

  Διαφορά μεταξύ LG Optimus G Pro και HTC One X +

  Βασική διαφορά: Το LG Optimus G Pro έχει σημαντικές ενημερώσεις για τον προκάτοχό του, το LG Optimus G. Η συσκευή αγκαλιάζει μια τεράστια οθόνη αφής IPS True Full HD 5.5 ιντσών με δυνατότητα πολλαπλής αφής και πυκνότητα pixel 401 ppi. Κάτω από την κουκούλα, το τηλέφωνο τροφοδοτείται από Quad-core Snapdragon 600 1, 7 GHz, καθιστώντας το αρκετά γρήγορο και γρήγορο. Το HTC O
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του καλαμποκιού και του ελαίου σπόρων σταφυλιών

  Διαφορά μεταξύ του καλαμποκιού και του ελαίου σπόρων σταφυλιών

  Βασική διαφορά: Πρωταρχικά, το ελαιόλαδο και το έλαιο σταφυλιού διαφέρουν στην προέλευσή τους μαζί με τις λιπαρές συνθέσεις τους. Το έλαιο κνήκου που λαμβάνεται από σπόρους κνήκου είναι γεμάτο από μονοακόρεστα λίπη. Ενώ το έλαιο σπόρων σταφυλιών που παράγεται από σπόρους σταφυλιών, τα υποπροϊόντα της οινοποίησης αποτελούνται από πολυακόρεστα λίπη. Και οι δύο λιπαρές συνθέσεις του πετρελαίου

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ καταστήματος και καταστήματος

Βασική διαφορά: Σύμφωνα με πολλούς, ο όρος «κατάστημα» χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε ένα μικρό μέρος που πωλεί προϊόντα και εμπορεύματα. Ενώ τα 'καταστήματα' αποθηκεύονται για τα μεγάλα καταστήματα, όπως ένα πολυκατάστημα που μπορεί να φιλοξενεί πολλά καταστήματα. Τώρα, μια άλλη διαφορά που επισημαίνεται στη χρήση είναι ότι το "κατάστημα" αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο που παρέχει μια υπηρεσία ή προσαρμόσιμα προϊόντα. Ένα «κατάστημα» θεωρείται ένας τόπος όπου πωλούνται αντι