Διαφορές μεταξύ του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού

Βασική διαφορά: Ο σοσιαλισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο σύμφωνα με τις πράξεις του. Ο κομμουνισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι ιδεολογικές αρχές που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες εργοστασίων μεγάλωσαν εξαιρετικά πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνονταν λιγότερο, είχαν εξαιρετικά μεγάλες ώρες χωρίς διακοπή γεύματος ή με κατάλληλο αερισμό. Τόσο ο σοσιαλισμός όσο και ο κομμουνισμός αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με διαφορετικά ιδεώδη.

Σύμφωνα με το λεξικό.com, ο ορισμός του σοσιαλισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που υποστηρίζει την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των μέσων παραγωγής και διανομής, του κεφαλαίου, της γης κ.λπ. ολόκληρος. Είναι λιγότερο ακραίο και πιο ευέλικτο από τον κομμουνισμό.

Η λέξη κομμουνισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη "communis", που σημαίνει "μοιράζεται" ή "ανήκει σε όλους". Είναι η ιδέα μιας ελεύθερης κοινωνίας χωρίς διαχωρισμό ή αποξένωση, όπου ο λαός είναι απαλλαγμένος από καταπίεση και έλλειψη. Ο ορισμός του κομμουνισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στην κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων σε κοινή, πραγματική ιδιοκτησία που αποδίδεται στην κοινότητα ως σύνολο ή στο κράτος. Ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης στο οποίο όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ελέγχονται από ένα ολοκληρωτικό κράτος που κυριαρχείται από ένα και μόνο αυτοπεριοριζόμενο πολιτικό κόμμα.

Η κύρια διαφορά είναι ότι ο σοσιαλισμός σχετίζεται κυρίως με το οικονομικό σύστημα, ενώ ο κομμουνισμός σχετίζεται με το πολιτικό σύστημα. Και τα δύο είναι συστήματα παραγωγής για χρήση που βασίζονται στην κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό σχεδιασμό. Ο σοσιαλισμός πιστεύει ότι ο προγραμματισμένος κοινωνικός έλεγχος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της οικονομίας, ενώ ο κομμουνισμός πιστεύει ότι οι συγκεντρωτικές οργανώσεις θα πρέπει να διαχειριστούν την οικονομία για να επιφέρουν ανιθαγένεια και αταξία, δηλαδή όλοι θα είναι ίσοι.

Επίσης, ο σοσιαλισμός είναι μια μορφή νέας κοινωνίας που εξέρχεται άμεσα από τον καπιταλισμό, ενώ ο κομμουνισμός είναι μια εξέλιξη ή «υψηλότερη σκηνή» του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός πιστεύει στην δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας μέσω του καπιταλισμού και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Συνυπάρχει και βασίζεται στον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός επιτρέπει στις συνεταιριστικές ομάδες των εργαζομένων να ελέγχουν μαζί ένα εργοστάσιο ή ένα αγρόκτημα. Ωστόσο, ο κομμουνισμός πιστεύει στην επίτευξη αταξίας, θέτοντας τέλος στον καπιταλισμό και την ιδιωτική ιδιοκτησία. Αναφέρει ότι όλα τα ακίνητα, τα εργοστάσια κ.λπ. πρέπει να ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων στο δυναμικό της αταξικής κοινωνίας. Οι κομμουνιστές, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων πρέπει να έχει την ευθύνη της ίδρυσης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σοσιαλιστικό ιδεώδες, η παραγωγή κατανέμεται σύμφωνα με τις πράξεις των ανθρώπων, την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας που γίνονται, όπως αντιτίθενται στον κομμουνισμό, όπου η παραγωγή κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, είναι πρωτίστως σημαντικό να έχουμε την παραγωγή αρκετά υψηλή για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Το κομμουνιστικό ιδεώδες ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι θα δουλέψουν στην κομμουνιστική κοινωνία όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουν και ξεφεύγουν από ένα αίσθημα ευθύνης.

Τόσο ο κομμουνισμός όσο και ο σοσιαλισμός ήταν μέθοδοι που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ζωής των απλών ανθρώπων και στην ισότιμη κατανομή του πλούτου μεταξύ των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία αταξίας. Στην πρακτικότητα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τον ιδανικό στόχο τους. Ο σοσιαλισμός ανταμείβει τη σκληρή δουλειά, όπου το μερίδιο κάθε εργαζόμενου στο κέρδος εξαρτάται από τη συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο κομμουνισμός, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχει κανένα κίνητρο για τους ανθρώπους να δουλεύουν. Οι κεντρικοί σχεδιαστές λαμβάνουν απλά τα προϊόντα τους και το διανέμουν εξίσου στο κοινό. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι δεν θα επωφεληθούν από τη σκληρή δουλειά τους, επομένως σταμάτησαν να εργάζονται.

Επιπλέον, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός έχουν επικριθεί από τους καπιταλιστές ισχυριζόμενοι ότι τα δύο συστήματα έχουν στρεβλή ή απουσία σημάτων τιμών, αργή ή στάσιμη τεχνολογική πρόοδο, καθώς και μειωμένα κίνητρα, ευημερία και εφικτότητα.

Στη σύγχρονη ορολογία ο κομμουνισμός έγινε συνώνυμος των πολιτικών κρατών που ελέγχονται από τα κομμουνιστικά κόμματα, ανεξάρτητα από το πρακτικό περιεχόμενο του πραγματικού οικονομικού συστήματος. Μερικά παραδείγματα τέτοιων κρατών είναι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα, η Καμπότζη και το Λάος.

Μερικά παραδείγματα σοσιαλιστικών κρατών που έχουν σοσιαλιστικές πολιτικές, σε συνδυασμό με μια καπιταλιστική οικονομία και δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, περιλαμβάνουν τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες έχουν ενσωματώσει μερικές σοσιαλιστικές ιδέες στα οικονομικά τους συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα οφέλη των εργαζομένων, όπως ο χρόνος διακοπών, η καθολική υγειονομική περίθαλψη, η επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών κ.λπ. χωρίς να απαιτείται κεντρικός έλεγχος της βιομηχανίας.

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του δασμού και του τιμολογίου

  Διαφορά μεταξύ του δασμού και του τιμολογίου

  Βασική διαφορά: Οι δασμοί και τα τιμολόγια είναι δύο διαφορετικά είδη φόρων. Ο φόρος είναι ένα είδος φόρου που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα προϊόντα, οικονομικές συναλλαγές, ακίνητα κλπ. Το τιμολόγιο είναι ο φόρος που επιβάλλεται στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές. Μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για μια κυβέρνηση είναι η φορολογία. Υπάρ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ τσιγάρων και πούρων

  Διαφορά μεταξύ τσιγάρων και πούρων

  Διαφορά κλειδιού: Το τσιγάρο είναι ένα μικρό λεπτό κομμάτι αποξηραμένων φύλλων καπνού που τυλίγονται σε χαρτί και χρησιμοποιούνται για το κάπνισμα. Ο πούρο είναι μια σφιχτά τυλιγμένη δέσμη αποξηραμένου καπνού σε ένα φύλλο καπνού που χρησιμοποιείται για το κάπνισμα. Τα τσιγάρα και τα πούρα έχουν γίνει δημοφιλείς λόγω των κινηματογραφικών ταινιών που φαίνονται δροσερά. Ο αντίκτυπος αυτής στη νεολαία ήταν τεράστιος. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιο από τα αντικείμενα είναι δημοφιλέ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ASP και DSP

  Διαφορά μεταξύ ASP και DSP

  Βασική διαφορά: Το ASP αντιπροσωπεύει την αναλογική επεξεργασία σήματος. Η επεξεργασία αναλογικού σήματος είναι βασικά οποιαδήποτε επεξεργασία σήματος που γίνεται με αναλογικά σήματα με αναλογικά μέσα. Το DSP, από την άλλη πλευρά, είναι η ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Είναι βασικά οποιαδήποτε επεξεργασία σήματος που γίνεται σε ψηφιακό σήμα ή σήμα πληροφοριών. Στόχος το
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ AJAX και DHTML

  Διαφορά μεταξύ AJAX και DHTML

  Διαφορά κλειδιού: Το AJAX είναι μια συλλογή αλληλένδετων τεχνικών ανάπτυξης ιστού που χρησιμοποιούνται σε ασύγχρονες εφαρμογές ιστού. Το DHTML (Dynamic HTML) δεν είναι μια γλώσσα κωδικοποίησης, αλλά στην πραγματικότητα μια συλλογή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται με την HTML για να γίνει η HTML πιο διαδραστική. Το DHTML αλλάζει τα στοιχεία στις ιστοσελίδες ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη. Το AJAX επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να ζητάει ορισμένα στοιχεία μία κάθε φορά, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στον διακομιστή και στη σύνδεση σ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του HTC One και του iPhone 5

  Διαφορά μεταξύ του HTC One και του iPhone 5

  Διαφορά κλειδιού: Το HTC One προσφέρει μια μεγαλύτερη οθόνη με επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα που το καθιστά πιο γρήγορο σε σύγκριση με το iPhone 5. Το HTC One έρχεται με το Android v4.1.2 Jelly Bean που μπορεί να αναβαθμιστεί στο v4.2.2. Το iPhone 5 έρχεται με το τελευταίο Apple iOS 6 το οποίο μπορεί να
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Αγγλίας και Νέας Αγγλίας

  Διαφορά μεταξύ Αγγλίας και Νέας Αγγλίας

  Βασική διαφορά: Η Αγγλία είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη. Η Νέα Αγγλία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε έξι κράτη στη βορειοανατολική γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μόνη ομοιότητα μεταξύ Αγγλίας και Νέας Αγγλίας είναι τα ονόματα. Εκτός από αυτό το περίεργο φαινόμενο, τίποτα για αυτά τα δύο δεν είναι παρόμοιες. Τόσο η Αγγλία όσο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Drupal, του Joomla και του Wordpress

  Διαφορά μεταξύ του Drupal, του Joomla και του Wordpress

  Βασική διαφορά: Το Drupal είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα διαχείρισης περιεχομένου (CMF) που είναι γραμμένο σε γλώσσα PHP. Χρησιμοποιείται για δικτυακούς τόπους blogging καθώς και για πολιτικούς και κυβερνητικούς ιστότοπους. Το Joomla είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ιστοσελίδες και εφαρμογές σε απευθείας σύνδ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ στερεών και υγρών

  Διαφορά μεταξύ στερεών και υγρών

  Βασική διαφορά: Το στερεό, το υγρό, το αέριο και το πλάσμα είναι οι τέσσερις πρωταρχικές καταστάσεις της ύλης στις οποίες μπορούν να βρεθούν αντικείμενα στη Γη. Το στερεό είναι μια κατάσταση ύλης που έχει σταθερό σχήμα και σταθερό όγκο. Το υγρό είναι μια κατάσταση ύλης που δεν έχει καθορισμένο σχήμα αλλά έχει καθορισμένο όγκο. Το στερεό, το υγρό, το αέριο και το πλάσμα είναι οι τέσσερις πρωταρχικές καταστάσεις της ύλης στις
 • διαφορά μεταξύ: Η διαφορά μεταξύ του Frown και του Grimace

  Η διαφορά μεταξύ του Frown και του Grimace

  Βασική διαφορά: Ένα συνοφρύωμα είναι μια απλή έκφραση που οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ενστικτωδώς. Περιλαμβάνει στα χείλη που στρέφονται προς τα κάτω, και το αυλάκι του φρυδιού. Ένα γκριμάρισμα χαρακτηρίζεται συνήθως ως μια άσχημη, στριμμένη έκφραση στο πρόσωπο ενός προσώπου. Τα πρωταρχικά συναισθήματα που εκφράζει είναι η αηδία

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Downtown και Uptown

Βασική διαφορά: Το Downtown αναφέρεται σε αυτό που είναι κατά κύριο λόγο το εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ το Uptown αναφέρεται συνήθως στα κατοικημένα μέρη της πόλης, τα οποία βρίσκονται συχνά στο εξωτερικό του εμπορικού κέντρου της πόλης. Πολλές πόλεις έχουν ένα τμήμα στο κέντρο της πόλης και ένα τμήμα uptown με τα τοπία τους. Ενώ η χρήση μπορεί να είναι συνηθισμένη για τους κατοίκους αυτής της πόλης, μπορεί να είναι λ