Διαφορές μεταξύ του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού

Βασική διαφορά: Ο σοσιαλισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο σύμφωνα με τις πράξεις του. Ο κομμουνισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι ιδεολογικές αρχές που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες εργοστασίων μεγάλωσαν εξαιρετικά πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνονταν λιγότερο, είχαν εξαιρετικά μεγάλες ώρες χωρίς διακοπή γεύματος ή με κατάλληλο αερισμό. Τόσο ο σοσιαλισμός όσο και ο κομμουνισμός αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με διαφορετικά ιδεώδη.

Σύμφωνα με το λεξικό.com, ο ορισμός του σοσιαλισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που υποστηρίζει την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των μέσων παραγωγής και διανομής, του κεφαλαίου, της γης κ.λπ. ολόκληρος. Είναι λιγότερο ακραίο και πιο ευέλικτο από τον κομμουνισμό.

Η λέξη κομμουνισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη "communis", που σημαίνει "μοιράζεται" ή "ανήκει σε όλους". Είναι η ιδέα μιας ελεύθερης κοινωνίας χωρίς διαχωρισμό ή αποξένωση, όπου ο λαός είναι απαλλαγμένος από καταπίεση και έλλειψη. Ο ορισμός του κομμουνισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στην κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων σε κοινή, πραγματική ιδιοκτησία που αποδίδεται στην κοινότητα ως σύνολο ή στο κράτος. Ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης στο οποίο όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ελέγχονται από ένα ολοκληρωτικό κράτος που κυριαρχείται από ένα και μόνο αυτοπεριοριζόμενο πολιτικό κόμμα.

Η κύρια διαφορά είναι ότι ο σοσιαλισμός σχετίζεται κυρίως με το οικονομικό σύστημα, ενώ ο κομμουνισμός σχετίζεται με το πολιτικό σύστημα. Και τα δύο είναι συστήματα παραγωγής για χρήση που βασίζονται στην κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό σχεδιασμό. Ο σοσιαλισμός πιστεύει ότι ο προγραμματισμένος κοινωνικός έλεγχος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της οικονομίας, ενώ ο κομμουνισμός πιστεύει ότι οι συγκεντρωτικές οργανώσεις θα πρέπει να διαχειριστούν την οικονομία για να επιφέρουν ανιθαγένεια και αταξία, δηλαδή όλοι θα είναι ίσοι.

Επίσης, ο σοσιαλισμός είναι μια μορφή νέας κοινωνίας που εξέρχεται άμεσα από τον καπιταλισμό, ενώ ο κομμουνισμός είναι μια εξέλιξη ή «υψηλότερη σκηνή» του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός πιστεύει στην δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας μέσω του καπιταλισμού και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Συνυπάρχει και βασίζεται στον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός επιτρέπει στις συνεταιριστικές ομάδες των εργαζομένων να ελέγχουν μαζί ένα εργοστάσιο ή ένα αγρόκτημα. Ωστόσο, ο κομμουνισμός πιστεύει στην επίτευξη αταξίας, θέτοντας τέλος στον καπιταλισμό και την ιδιωτική ιδιοκτησία. Αναφέρει ότι όλα τα ακίνητα, τα εργοστάσια κ.λπ. πρέπει να ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων στο δυναμικό της αταξικής κοινωνίας. Οι κομμουνιστές, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων πρέπει να έχει την ευθύνη της ίδρυσης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σοσιαλιστικό ιδεώδες, η παραγωγή κατανέμεται σύμφωνα με τις πράξεις των ανθρώπων, την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας που γίνονται, όπως αντιτίθενται στον κομμουνισμό, όπου η παραγωγή κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, είναι πρωτίστως σημαντικό να έχουμε την παραγωγή αρκετά υψηλή για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Το κομμουνιστικό ιδεώδες ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι θα δουλέψουν στην κομμουνιστική κοινωνία όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουν και ξεφεύγουν από ένα αίσθημα ευθύνης.

Τόσο ο κομμουνισμός όσο και ο σοσιαλισμός ήταν μέθοδοι που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ζωής των απλών ανθρώπων και στην ισότιμη κατανομή του πλούτου μεταξύ των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία αταξίας. Στην πρακτικότητα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τον ιδανικό στόχο τους. Ο σοσιαλισμός ανταμείβει τη σκληρή δουλειά, όπου το μερίδιο κάθε εργαζόμενου στο κέρδος εξαρτάται από τη συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο κομμουνισμός, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχει κανένα κίνητρο για τους ανθρώπους να δουλεύουν. Οι κεντρικοί σχεδιαστές λαμβάνουν απλά τα προϊόντα τους και το διανέμουν εξίσου στο κοινό. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι δεν θα επωφεληθούν από τη σκληρή δουλειά τους, επομένως σταμάτησαν να εργάζονται.

Επιπλέον, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός έχουν επικριθεί από τους καπιταλιστές ισχυριζόμενοι ότι τα δύο συστήματα έχουν στρεβλή ή απουσία σημάτων τιμών, αργή ή στάσιμη τεχνολογική πρόοδο, καθώς και μειωμένα κίνητρα, ευημερία και εφικτότητα.

Στη σύγχρονη ορολογία ο κομμουνισμός έγινε συνώνυμος των πολιτικών κρατών που ελέγχονται από τα κομμουνιστικά κόμματα, ανεξάρτητα από το πρακτικό περιεχόμενο του πραγματικού οικονομικού συστήματος. Μερικά παραδείγματα τέτοιων κρατών είναι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα, η Καμπότζη και το Λάος.

Μερικά παραδείγματα σοσιαλιστικών κρατών που έχουν σοσιαλιστικές πολιτικές, σε συνδυασμό με μια καπιταλιστική οικονομία και δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, περιλαμβάνουν τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες έχουν ενσωματώσει μερικές σοσιαλιστικές ιδέες στα οικονομικά τους συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα οφέλη των εργαζομένων, όπως ο χρόνος διακοπών, η καθολική υγειονομική περίθαλψη, η επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών κ.λπ. χωρίς να απαιτείται κεντρικός έλεγχος της βιομηχανίας.

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Sony Xperia SP και Sony Xperia Z

  Διαφορά μεταξύ Sony Xperia SP και Sony Xperia Z

  Διαφορά κλειδιών: Το Xperia SP είναι ένα TFT 4, 6 ιντσών, χωρητικό τηλέφωνο αφής, που έχει εγκλωβιστεί σε σώμα από αλουμίνιο. Είναι μικρότερο από 10 χιλιοστά πάχους και βάρους περίπου 155 γραμμάρια. Η οθόνη προσφέρει προβολή πραγματικότητας HD και υποστηρίζεται από το κινητό κινητό BRAVIA 2. Το SP λειτουργεί σε δίκτυα 2G, 3G και LTE (ανάλ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του καρκίνου και της κύστης

  Διαφορά μεταξύ του καρκίνου και της κύστης

  Βασική διαφορά: Ο καρκίνος, ιατρικά γνωστός ως κακόηθες νεόπλασμα, είναι μια ιατρική κατάσταση στην οποία τα κύτταρα διαιρούνται και αναπτύσσονται γρήγορα προκαλώντας όγκους που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα γύρω όργανα ή να σπάσουν και να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη του σώματος. Μια κύστη, από την άλλη πλευρά, είναι μια κοινή πάθηση του δέρματος που συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων. Μια κύστη είναι μια κλειστή κάψουλα ή δομή τύπου σάκου. Συνήθως γεμίζει με υγρό, ημιστερεό ή αέριο υλικό. Ο καρκίνος και η κύστη
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Νίγηρα και της Νιγηρίας

  Διαφορά μεταξύ του Νίγηρα και της Νιγηρίας

  Βασική διαφορά: Ο Νίγηρας και η Νιγηρία είναι δύο διαφορετικές χώρες που βρίσκονται στην αφρικανική ήπειρο. Ο Νίγηρας είναι μια γη κλειστή χώρα στη Δυτική Αφρική. Σε σύγκριση, η Νιγηρία είναι μια παραθαλάσσια χώρα στην Αφρική. Είναι γείτονες που μοιράζονται σύνορα. Λόγω του ότι τα ονόματα είναι παρόμοια, πολλοί υποθέτουν ότι ο Νίγηρας και η Νιγηρία είναι οι ίδιοι και ότι τα ονόματα είναι παραλλαγές μεταξύ το
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Java και PHP

  Διαφορά μεταξύ Java και PHP

  Βασική διαφορά: Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία έχει επηρεαστεί από τη γλώσσα C. Αποδίδει μεγάλο μέρος της σύνταξής του από το C και το C ++, ωστόσο έχει λιγότερες εγκαταστάσεις χαμηλού επιπέδου από τις δύο. Η Java είναι μια γενική γλώσσα προγραμματισμού που έχει σχεδιαστεί για να έχει λιγότερες εξαρτήσεις εφαρμογής σε σύγκριση με προηγούμενες γλώσσες. Η PHP, από την άλλη πλευ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ βουτύρου και γιαουρτιού

  Διαφορά μεταξύ βουτύρου και γιαουρτιού

  Βασική διαφορά: Ο βουτυρόγαλα αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μορφές ποτών: παραδοσιακές και καλλιεργημένες. Το παραδοσιακό βουτυρόγαλα είναι η ουσία που είναι υπολειμματική ουσία αφού το βούτυρο αναδεύεται από την κρέμα. Το καλλιεργημένο βουτυρόγαλα είναι τεχνητή ζύμωση του γάλακτος που προκαλεί την πήξη του. Το γιαούρτι είναι ένα ημερολογιακό προϊόν που δημιουργείται με τη ζύμωση του γάλακτος με βακτήρ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ δομής και Ένωσης

  Διαφορά μεταξύ δομής και Ένωσης

  Βασική διαφορά: Μια δομή ορίζεται από τη δήλωση δομή , ενώ μια ένωση ορίζεται από τη δήλωση ένωση . Και τα δύο δεδομένα αποθηκεύονται, αλλά ενώ η ένωση επιτρέπει την αποθήκευση διαφορετικών τύπων δεδομένων στην ίδια θέση μνήμης, μια δομή χρησιμοποιείται κυρίως για την αναπαραγωγή ενός ρεκόρ. Στη γλώσσα προγραμματισμού C, τόσο η δομή όσο και η ένωση είναι δύο διαφορετικοί τύποι τύπων δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ καούρας και δυσπεψίας

  Διαφορά μεταξύ καούρας και δυσπεψίας

  Βασική διαφορά: Η καούρα είναι μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται μια αίσθηση καύσου ή πόνο στο στήθος ή ακριβώς πίσω από το στήθος. Αυτή η αίσθηση καψίματος προκαλείται από παλινδρόμηση οξέος ή όταν το πεπτικό οξύ ρέει στον οισοφάγο. Η δυσπεψία είναι επιστημονικά γνωστή ως Δυσπεψία, μια κατάσταση όπου ένα άτομο αισθάνεται δυσφορία ή έχει αίσθημα πληρότητας μετά το φαγητό. Η δυσπεψία προκαλείται όταν το οξύ του στομάχου έρχεται σε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ταφή, κηδεία και καύση

  Διαφορά μεταξύ ταφή, κηδεία και καύση

  Βασική διαφορά: Η ταφή και η αποτέφρωση είναι δύο διαφορετικοί τύποι διάθεσης του σώματος, αλλά η κηδεία είναι μια τελετή που χρησιμοποιείται για να τιμήσει και να γιορτάσει τη ζωή του νεκρού. Για πολλούς που έχουν ένα αγαπημένο ένα πέρασμα είναι δύσκολο και πάνω από αυτό πρέπει να αποφασίσει ποιες προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν είναι ακόμη πι
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ των θεωρήσεων F1 και J1

  Διαφορά μεταξύ των θεωρήσεων F1 και J1

  Βασική διαφορά: Οι θεωρήσεις F1 είναι συνήθως για σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο από τις ΗΠΑ και επιθυμούν να παραμείνουν για απασχόληση στη χώρα μετά το πτυχίο τους. Οι θεωρήσεις J1 απευθύνονται περισσότερο σε άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ΗΠΑ για πολιτιστικό πρόγραμμα ανταλλαγής ή να αποκτήσουν εξε

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Στατικής και Δυναμικής Δοκιμής

Διαφορά κλειδιού: Οι στατικές δοκιμές είναι δοκιμές που πραγματοποιούνται πριν από την εκτέλεση του γραπτού κώδικα του λογισμικού. Οι δυναμικές δοκιμές συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο κώδικας εκτελείται με ανάλυση ασφάλειας για να δει πώς εκτελείται. Οι στατικές δοκιμές και οι δυναμικές δοκιμές είναι δύο συνήθεις τύποι δοκιμών που συναντά κανείς ως προγραμματιστές λογισμικού. Αυτά είναι τα πιο κρίσιμα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε αυτόν για να εξασφαλίσουν τον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμι