Διαφορές μεταξύ του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού

Βασική διαφορά: Ο σοσιαλισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο σύμφωνα με τις πράξεις του. Ο κομμουνισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι ιδεολογικές αρχές που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες εργοστασίων μεγάλωσαν εξαιρετικά πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνονταν λιγότερο, είχαν εξαιρετικά μεγάλες ώρες χωρίς διακοπή γεύματος ή με κατάλληλο αερισμό. Τόσο ο σοσιαλισμός όσο και ο κομμουνισμός αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με διαφορετικά ιδεώδη.

Σύμφωνα με το λεξικό.com, ο ορισμός του σοσιαλισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που υποστηρίζει την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των μέσων παραγωγής και διανομής, του κεφαλαίου, της γης κ.λπ. ολόκληρος. Είναι λιγότερο ακραίο και πιο ευέλικτο από τον κομμουνισμό.

Η λέξη κομμουνισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη "communis", που σημαίνει "μοιράζεται" ή "ανήκει σε όλους". Είναι η ιδέα μιας ελεύθερης κοινωνίας χωρίς διαχωρισμό ή αποξένωση, όπου ο λαός είναι απαλλαγμένος από καταπίεση και έλλειψη. Ο ορισμός του κομμουνισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στην κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων σε κοινή, πραγματική ιδιοκτησία που αποδίδεται στην κοινότητα ως σύνολο ή στο κράτος. Ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης στο οποίο όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ελέγχονται από ένα ολοκληρωτικό κράτος που κυριαρχείται από ένα και μόνο αυτοπεριοριζόμενο πολιτικό κόμμα.

Η κύρια διαφορά είναι ότι ο σοσιαλισμός σχετίζεται κυρίως με το οικονομικό σύστημα, ενώ ο κομμουνισμός σχετίζεται με το πολιτικό σύστημα. Και τα δύο είναι συστήματα παραγωγής για χρήση που βασίζονται στην κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό σχεδιασμό. Ο σοσιαλισμός πιστεύει ότι ο προγραμματισμένος κοινωνικός έλεγχος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της οικονομίας, ενώ ο κομμουνισμός πιστεύει ότι οι συγκεντρωτικές οργανώσεις θα πρέπει να διαχειριστούν την οικονομία για να επιφέρουν ανιθαγένεια και αταξία, δηλαδή όλοι θα είναι ίσοι.

Επίσης, ο σοσιαλισμός είναι μια μορφή νέας κοινωνίας που εξέρχεται άμεσα από τον καπιταλισμό, ενώ ο κομμουνισμός είναι μια εξέλιξη ή «υψηλότερη σκηνή» του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός πιστεύει στην δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας μέσω του καπιταλισμού και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Συνυπάρχει και βασίζεται στον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός επιτρέπει στις συνεταιριστικές ομάδες των εργαζομένων να ελέγχουν μαζί ένα εργοστάσιο ή ένα αγρόκτημα. Ωστόσο, ο κομμουνισμός πιστεύει στην επίτευξη αταξίας, θέτοντας τέλος στον καπιταλισμό και την ιδιωτική ιδιοκτησία. Αναφέρει ότι όλα τα ακίνητα, τα εργοστάσια κ.λπ. πρέπει να ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων στο δυναμικό της αταξικής κοινωνίας. Οι κομμουνιστές, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων πρέπει να έχει την ευθύνη της ίδρυσης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σοσιαλιστικό ιδεώδες, η παραγωγή κατανέμεται σύμφωνα με τις πράξεις των ανθρώπων, την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας που γίνονται, όπως αντιτίθενται στον κομμουνισμό, όπου η παραγωγή κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, είναι πρωτίστως σημαντικό να έχουμε την παραγωγή αρκετά υψηλή για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Το κομμουνιστικό ιδεώδες ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι θα δουλέψουν στην κομμουνιστική κοινωνία όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουν και ξεφεύγουν από ένα αίσθημα ευθύνης.

Τόσο ο κομμουνισμός όσο και ο σοσιαλισμός ήταν μέθοδοι που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ζωής των απλών ανθρώπων και στην ισότιμη κατανομή του πλούτου μεταξύ των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία αταξίας. Στην πρακτικότητα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τον ιδανικό στόχο τους. Ο σοσιαλισμός ανταμείβει τη σκληρή δουλειά, όπου το μερίδιο κάθε εργαζόμενου στο κέρδος εξαρτάται από τη συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο κομμουνισμός, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχει κανένα κίνητρο για τους ανθρώπους να δουλεύουν. Οι κεντρικοί σχεδιαστές λαμβάνουν απλά τα προϊόντα τους και το διανέμουν εξίσου στο κοινό. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι δεν θα επωφεληθούν από τη σκληρή δουλειά τους, επομένως σταμάτησαν να εργάζονται.

Επιπλέον, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός έχουν επικριθεί από τους καπιταλιστές ισχυριζόμενοι ότι τα δύο συστήματα έχουν στρεβλή ή απουσία σημάτων τιμών, αργή ή στάσιμη τεχνολογική πρόοδο, καθώς και μειωμένα κίνητρα, ευημερία και εφικτότητα.

Στη σύγχρονη ορολογία ο κομμουνισμός έγινε συνώνυμος των πολιτικών κρατών που ελέγχονται από τα κομμουνιστικά κόμματα, ανεξάρτητα από το πρακτικό περιεχόμενο του πραγματικού οικονομικού συστήματος. Μερικά παραδείγματα τέτοιων κρατών είναι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα, η Καμπότζη και το Λάος.

Μερικά παραδείγματα σοσιαλιστικών κρατών που έχουν σοσιαλιστικές πολιτικές, σε συνδυασμό με μια καπιταλιστική οικονομία και δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, περιλαμβάνουν τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες έχουν ενσωματώσει μερικές σοσιαλιστικές ιδέες στα οικονομικά τους συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα οφέλη των εργαζομένων, όπως ο χρόνος διακοπών, η καθολική υγειονομική περίθαλψη, η επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών κ.λπ. χωρίς να απαιτείται κεντρικός έλεγχος της βιομηχανίας.

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ κατώτερης, μέσης και ανώτερης τάξης

  Διαφορά μεταξύ κατώτερης, μέσης και ανώτερης τάξης

  Βασική διαφορά: Οι κατώτερες, μέσοι και ανώτεροι κλάδοι είναι βασικά ομάδες που διαιρούνται με εισόδημα. Η χαμηλότερη τάξη συνήθως κερδίζει το λιγότερο, η ανώτερη τάξη κερδίζει το μέγιστο, και η μεσαία τάξη κερδίζει στη μέση των δύο. Ο πληθυσμός συχνά χωρίζεται σε κοινωνικοοικονομικές ομάδες που βασίζονται στο εισόδημα των νοικοκυριών. Αυτές οι ομάδες διαιρούνται ως: κατώτερη τάξη, μεσαία τάξη και ανώτερη τάξη. Η μεσαία
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του γονέα και του κηδεμόνα

  Διαφορά μεταξύ του γονέα και του κηδεμόνα

  Βασική διαφορά: Ένας αναπληρωτής γονέας είναι ένα πρόσωπο που θεωρείται αρκετά υπεύθυνο για να φροντίσει ένα παιδί στο σύστημα των θετών. Ένας κηδεμόνας είναι κάποιος που είναι νομικά υπεύθυνος για το παιδί και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του, τουλάχιστον στο μάτι του νόμου. Ένα παιδί έχει γονείς. αυτό είναι κάτι που είναι σχεδόν αποδεκτό ως δεδομένο. Ζητήστε από κάποιον να σκεφτεί μια ευτυχισμένη οικογένεια και θα φανταστούν μια μητέρα, έναν πατέρα και ένα παιδί (ή ίσως δύο). Ωστόσο, όλες οι οικογένειες δε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Mall και Mart

  Διαφορά μεταξύ Mall και Mart

  Βασική διαφορά: Τα εμπορικά κέντρα ή τα εμπορικά κέντρα είναι μεγάλοι κλειστοί χώροι που συχνά χαρακτηρίζονται από πολλά καταστήματα που πωλούν εμπορεύματα στο κοινό. Τα κέντρα μπορούν να είναι μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, ανάλογα με την κατασκευή και τον αριθμό των καταστημάτων που επιθυμεί να διατηρήσε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ λαδιού μαγειρέματος και ηλιέλαιο

  Διαφορά μεταξύ λαδιού μαγειρέματος και ηλιέλαιο

  Βασική διαφορά: Τα λάδια και οι αντίστοιχοι τύποι τους χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για μαγειρική χρήση, τα οποία ονομάζονται ξεχωριστά ως έλαια μαγειρικής. Ενώ το ηλιέλαιο που λαμβάνεται από ηλιόσπορους είναι ένα από αυτά τα μαγειρικά λάδια. Και οι δύο τύποι ελαίων είναι γνωστοί για τις διάφορες χρήσεις και εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Το μαγείρεμα με έλαια είναι μια καθημερινή ρουτίνα, η οποία γενικά εκτελείται σχεδόν σε όλες τις κο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ της προβολής και της παρακολούθησης

  Διαφορά μεταξύ της προβολής και της παρακολούθησης

  Βασική διαφορά: Η διαφορά είναι ότι βλέπουμε σε ακούσια. Βλέπετε "γιατί αυτό είναι που είναι η όρασή σας. Ωστόσο, η «παρακολούθηση» είναι αυτό που κάνουμε εσκεμμένα. Είναι όταν ψάχνετε για κάτι, με ή χωρίς προσδοκία. Τόσο «δείτε» όσο και «ρολόι» είναι ενέργειες που κάνετε με τα μάτια σας. Βλέπετε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ των Nokia Lumia 920 και LG Optimus G

  Διαφορά μεταξύ των Nokia Lumia 920 και LG Optimus G

  Βασική διαφορά: Ένα από τα πρώτα smartphones κάτω από την επωνυμία είναι το Nokia Lumia 920. Το Nokia Lumia 920 ήταν ένα από τα πρώτα τηλέφωνα που αναπτύχθηκαν λειτουργώντας με το Windows Phone 8. Ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 ως το κορυφαίο του τηλέφωνο. Μια δημοφιλής σειρά smartphones της LG Electronic
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ταξονομίας και οντολογίας

  Διαφορά μεταξύ ταξονομίας και οντολογίας

  Βασική διαφορά: Η ταξινόμηση και η οντολογία είναι δύο διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης. Η κύρια διαφορά μεταξύ της ταξονομίας και της οντολογίας είναι ότι η ταξονομία είναι απλούστερη στη φύση από την οντολογία. Η ταξινόμηση λαμβάνει υπόψη έναν τύπο σχέσης, ενώ η οντολογία λαμβάνει υπόψη πολλές διαφορετικές πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η ταξινόμηση και η οντολογία είναι δύο διαφο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και οικονομικών

  Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και οικονομικών

  Βασική διαφορά: Η επιχείρηση, η επιχείρηση ή η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που ασχολείται ενεργά με εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι μια εταιρεία που προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες για ένα χρηματικό ποσό. Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση είναι ένα τεράστιο μέρος μιας επιχείρησης. Είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές κατανέμουν το ενεργητικό τους με την πάροδο του χρόνου. Οι επιχει
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Note 8.0 και του Samsung Galaxy Mega 5.8

  Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Note 8.0 και του Samsung Galaxy Mega 5.8

  Βασική διαφορά: Το Samsung Galaxy Note 8.0 στοχεύει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ του Galaxy Note II και του Galaxy Note 10.1. Το Galaxy Note 8 διαθέτει μια χωρητική οθόνη αφής TFT 8 ιντσών με ανάλυση 800 x 1280 pixel. Η συσκευή τροφοδοτείται από Quad-core 1, 6 GHz Cortex-A9 και 2 GB μνήμης RAM. Η συσκευή λειτουργεί με

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Μητροπολίτη και Κοσμοπολίτικου

Βασική διαφορά: Οι λέξεις Metropolitan και Cosmopolitan είναι πολύ συχνά λέγεται ότι ονομάζουν μια πόλη και έχει μια μικρή διαφορά μεταξύ τους. Η κύρια διαφορά είναι ότι η μητροπολιτική πόλη αναφέρεται σε μεγάλη πόλη με υψηλό πληθυσμό και πολυάριθμες ευκαιρίες απασχόλησης που συνδέονται με κοντινά κοινωνικά και οικονομικά θέματα, ενώ η Cosmopolitan αναφέρεται σε μεγάλες πόλεις με διαφορετικό πληθυσμό και υπόβαθρο που ζουν μαζί με ευρύτητα. Μητροπολίτης Ο Μητροπολίτης ορίζεται επίσης ως μεγάλη πόλη και υψηλός πληθυσμός με πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Στην Ινδία, η Επιτροπή Απογραφής προσδιορίζε