Διαφορές μεταξύ του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού

Βασική διαφορά: Ο σοσιαλισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο σύμφωνα με τις πράξεις του. Ο κομμουνισμός αναφέρεται σε ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί στη διανομή πόρων σε κάθε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι ιδεολογικές αρχές που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες εργοστασίων μεγάλωσαν εξαιρετικά πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρώνονταν λιγότερο, είχαν εξαιρετικά μεγάλες ώρες χωρίς διακοπή γεύματος ή με κατάλληλο αερισμό. Τόσο ο σοσιαλισμός όσο και ο κομμουνισμός αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης με διαφορετικά ιδεώδη.

Σύμφωνα με το λεξικό.com, ο ορισμός του σοσιαλισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που υποστηρίζει την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου των μέσων παραγωγής και διανομής, του κεφαλαίου, της γης κ.λπ. ολόκληρος. Είναι λιγότερο ακραίο και πιο ευέλικτο από τον κομμουνισμό.

Η λέξη κομμουνισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη "communis", που σημαίνει "μοιράζεται" ή "ανήκει σε όλους". Είναι η ιδέα μιας ελεύθερης κοινωνίας χωρίς διαχωρισμό ή αποξένωση, όπου ο λαός είναι απαλλαγμένος από καταπίεση και έλλειψη. Ο ορισμός του κομμουνισμού δηλώνει ότι είναι μια θεωρία ή σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στην κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων σε κοινή, πραγματική ιδιοκτησία που αποδίδεται στην κοινότητα ως σύνολο ή στο κράτος. Ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης στο οποίο όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ελέγχονται από ένα ολοκληρωτικό κράτος που κυριαρχείται από ένα και μόνο αυτοπεριοριζόμενο πολιτικό κόμμα.

Η κύρια διαφορά είναι ότι ο σοσιαλισμός σχετίζεται κυρίως με το οικονομικό σύστημα, ενώ ο κομμουνισμός σχετίζεται με το πολιτικό σύστημα. Και τα δύο είναι συστήματα παραγωγής για χρήση που βασίζονται στην κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό σχεδιασμό. Ο σοσιαλισμός πιστεύει ότι ο προγραμματισμένος κοινωνικός έλεγχος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της οικονομίας, ενώ ο κομμουνισμός πιστεύει ότι οι συγκεντρωτικές οργανώσεις θα πρέπει να διαχειριστούν την οικονομία για να επιφέρουν ανιθαγένεια και αταξία, δηλαδή όλοι θα είναι ίσοι.

Επίσης, ο σοσιαλισμός είναι μια μορφή νέας κοινωνίας που εξέρχεται άμεσα από τον καπιταλισμό, ενώ ο κομμουνισμός είναι μια εξέλιξη ή «υψηλότερη σκηνή» του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός πιστεύει στην δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας μέσω του καπιταλισμού και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Συνυπάρχει και βασίζεται στον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός επιτρέπει στις συνεταιριστικές ομάδες των εργαζομένων να ελέγχουν μαζί ένα εργοστάσιο ή ένα αγρόκτημα. Ωστόσο, ο κομμουνισμός πιστεύει στην επίτευξη αταξίας, θέτοντας τέλος στον καπιταλισμό και την ιδιωτική ιδιοκτησία. Αναφέρει ότι όλα τα ακίνητα, τα εργοστάσια κ.λπ. πρέπει να ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων στο δυναμικό της αταξικής κοινωνίας. Οι κομμουνιστές, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων πρέπει να έχει την ευθύνη της ίδρυσης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σοσιαλιστικό ιδεώδες, η παραγωγή κατανέμεται σύμφωνα με τις πράξεις των ανθρώπων, την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας που γίνονται, όπως αντιτίθενται στον κομμουνισμό, όπου η παραγωγή κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, είναι πρωτίστως σημαντικό να έχουμε την παραγωγή αρκετά υψηλή για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων. Το κομμουνιστικό ιδεώδες ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι θα δουλέψουν στην κομμουνιστική κοινωνία όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουν και ξεφεύγουν από ένα αίσθημα ευθύνης.

Τόσο ο κομμουνισμός όσο και ο σοσιαλισμός ήταν μέθοδοι που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ζωής των απλών ανθρώπων και στην ισότιμη κατανομή του πλούτου μεταξύ των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία αταξίας. Στην πρακτικότητα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τον ιδανικό στόχο τους. Ο σοσιαλισμός ανταμείβει τη σκληρή δουλειά, όπου το μερίδιο κάθε εργαζόμενου στο κέρδος εξαρτάται από τη συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο κομμουνισμός, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχει κανένα κίνητρο για τους ανθρώπους να δουλεύουν. Οι κεντρικοί σχεδιαστές λαμβάνουν απλά τα προϊόντα τους και το διανέμουν εξίσου στο κοινό. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι δεν θα επωφεληθούν από τη σκληρή δουλειά τους, επομένως σταμάτησαν να εργάζονται.

Επιπλέον, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός έχουν επικριθεί από τους καπιταλιστές ισχυριζόμενοι ότι τα δύο συστήματα έχουν στρεβλή ή απουσία σημάτων τιμών, αργή ή στάσιμη τεχνολογική πρόοδο, καθώς και μειωμένα κίνητρα, ευημερία και εφικτότητα.

Στη σύγχρονη ορολογία ο κομμουνισμός έγινε συνώνυμος των πολιτικών κρατών που ελέγχονται από τα κομμουνιστικά κόμματα, ανεξάρτητα από το πρακτικό περιεχόμενο του πραγματικού οικονομικού συστήματος. Μερικά παραδείγματα τέτοιων κρατών είναι η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), η Σοβιετική Ένωση, η Κούβα, η Καμπότζη και το Λάος.

Μερικά παραδείγματα σοσιαλιστικών κρατών που έχουν σοσιαλιστικές πολιτικές, σε συνδυασμό με μια καπιταλιστική οικονομία και δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, περιλαμβάνουν τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες έχουν ενσωματώσει μερικές σοσιαλιστικές ιδέες στα οικονομικά τους συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα οφέλη των εργαζομένων, όπως ο χρόνος διακοπών, η καθολική υγειονομική περίθαλψη, η επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών κ.λπ. χωρίς να απαιτείται κεντρικός έλεγχος της βιομηχανίας.

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ των Samsung Galaxy S5 και S3

  Διαφορά μεταξύ των Samsung Galaxy S5 και S3

  Βασική διαφορά: Τα Samsung Galaxy S5 και S3 είναι δύο από τα smartphone της Samsung. Τα πιο αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά του S5 περιλαμβάνουν το Finger Reader, έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το αποτύπωμα τους για να ξεκλειδώσουν το Galaxy S5. μια οθόνη παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού στην πλάτη, η οποία συγχρονίζεται με την αναβαθμισμένη εφαρμογή S Health. Επιπλέον, το Galaxy S5 είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό. Τα Samsung G
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του κεραμικού και της τουρμαλίνης στεγνωτήρα μαλλιών

  Διαφορά μεταξύ του κεραμικού και της τουρμαλίνης στεγνωτήρα μαλλιών

  Διαφορά κλειδιού: Οι κεραμικές στεγνωτήρες μαλλιών είναι στεγνωτήρες μαλλιών που τροφοδοτούνται από κεραμικές μονάδες θέρμανσης. Αυτά τα στεγνωτήρια είναι παρόμοια με τα παλαιότερα στεγνωτήρια που τροφοδοτούνται από μεταλλικά πηνία. Οι στεγνωτήρες μαλλιών τουρμαλίνης είναι ηλεκτρικές συσκευές που κατασκευάζονται με ημιπολύτιμες πέτρες τουρμαλίνης. Οι πέτρες χρησιμοποιούνται για την ικανότητά τους να εκπέμπουν ιόντα και υπέρυθρο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του HTC One X + και του Samsung Galaxy Σημείωση II

  Διαφορά μεταξύ του HTC One X + και του Samsung Galaxy Σημείωση II

  Βασική διαφορά: Το HTC One X + διαθέτει μια οθόνη αφής 4, 7 ιντσών super LCD 2 με πυκνότητα περίπου 312 ppi, πράγμα που σημαίνει ότι η οθόνη είναι πολύ φοβερή και δεν δείχνει pixel. Η συσκευή τροφοδοτείται από τετραπύρηνη τεχνολογία NVIDIA Tegra 3 1, 7 GHz, καθιστώντας την ταχύτερη από το αρχικό HTC One X. Το Samsung Galaxy Note II είναι ένα smartphone που κατασκευάζεται από τη Samsung και είναι μια συσκευή με βάση το Android. Η Σημείωση ΙΙ είναι γνωστή για τη μεγάλη οθόνη της, 5, 5 ίντσες (1
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ εμπειρικής και μοριακής φόρμουλας

  Διαφορά μεταξύ εμπειρικής και μοριακής φόρμουλας

  Βασική διαφορά: Η εμπειρική φόρμουλα μιας χημικής ένωσης δείχνει τον απλούστερο θετικό ακέραιο αριθμό ατόμων κάθε στοιχείου που υπάρχει σε μια ένωση. Ο μοριακός τύπος μιας ένωσης, επίσης γνωστός ως χημικός τύπος, είναι ένας τρόπος έκφρασης των ποσοτήτων ατόμων που κάθε στοιχείο έχει στη συγκεκριμένη ένωση. Οι τύποι παίζουν σημαντικό ρόλο στη χημεία και τη φυσική. Αν και το στοιχείο ή το μόριο μπορεί να λεχθεί με το κοινό του όνομα, δεν δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω στοιχείο ή μόριο. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται τύποι. Ανάλογα με τον τύπο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Sony Xperia T και Xperia ZL

  Διαφορά μεταξύ Sony Xperia T και Xperia ZL

  Βασική διαφορά: Το Sony Xperia ZL είναι πολύ παρόμοιο με το αντίστοιχο του Xperia Z. ωστόσο, διαφέρει σε ορισμένες πτυχές και πιστεύεται επίσης ότι θα προσφερθεί για χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με το Z. Η Sony κατάφερε να κάνει το ZL ακόμη μικρότερο και πιο συμπαγές σε σύγκριση με το Z. Το Sony Xperia T είναι ένα άλλο μοντέλο Sony που κυκλοφόρη
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ελέγχου και ελέγχου

  Διαφορά μεταξύ ελέγχου και ελέγχου

  Διαφορά κλειδιού: Ο έλεγχος και ο έλεγχος είναι ένας τύπος εγγράφου που χρησιμοποιείται συνήθως στην Τραπεζική. Ο κύριος σκοπός του είναι να ενημερώσει την τράπεζα να αποσύρει το ποσό από το λογαριασμό του συρταριού και να πληρώσει το ποσό αυτό στον δικαιούχο. Ο έλεγχος χρησιμοποιείται στα βρετανικά αγγλικά, ενώ ο έλεγχος χρησιμοποιείται στα αμερικανικά αγγλικά. Σε συχνά συμβαίνει στις γλώσσες που συναντά κανείς δύο λέξεις που είναι αρκετά παρόμοιες. Μπορούν να φαίνονται
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ VCD και CD

  Διαφορά μεταξύ VCD και CD

  Βασική διαφορά: Η βασική διαφορά μεταξύ CD και VCD είναι ότι ένα CD είναι ένας τύπος αποθήκευσης δεδομένων, που σημαίνει ότι επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων, ενώ ένα VCD είναι ένα συγκεκριμένο είδος CD που είναι εξειδικευμένο για την αποθήκευση βίντεο και δεδομένων βίντεο. Οι όροι CD, VCD, DVD, κ.λπ. συχνά ρίχνουν γύρω από τους ανθρώπους. Η σύγχυση μεταξύ των όρων προκύπτει από το γεγονός ότι ακόμη και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τους όρους συχνά γνωρίζουν τη διαφορά τους και, ως εκ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ γλώσσας και διαλέκτου

  Διαφορά μεταξύ γλώσσας και διαλέκτου

  Βασική διαφορά: Μια γλώσσα μπορεί να εκφραστεί, να γραφτεί ή / και να υπογραφεί, όπως η αμερικανική νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν μερικές γλώσσες που μπορούν να σφυρίξουν. Μια τυπική γλώσσα θα έχει λέξεις, φράσεις, ιδιώματα και μια δομή γραμματικής. Μια διάλεκτος είναι μια παραλλαγή της ίδιας της γλώσσας.
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Dropbox, Box και Google Drive

  Διαφορά μεταξύ Dropbox, Box και Google Drive

  Διαφορά κλειδιού: Η αποθήκευση Cloud επιτρέπει σε έναν χρήστη να αποθηκεύει δεδομένα και αρχεία σε εξωτερικούς διακομιστές. Αυτοί οι εξωτερικοί διακομιστές διαχειρίζονται μια εταιρεία φιλοξενίας, όπως Dropbox, Box και Google Drive. Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες της, αλλά συνήθως συνήθως επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν δεδομένα και αρχεία, καθώς και να

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ NEFT και EFT

Βασική διαφορά: Το «NEFT» σημαίνει Εθνική Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίου. Το «NEFT» στην Ινδία συνδέεται με ένα ηλεκτρονικό σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων, στο οποίο οι συναλλαγές διευθετούνται ηλεκτρονικά μεταξύ των τραπεζών και η εγκατάσταση είναι διαθέσιμη σε εθνικό επίπεδο. Το "EFT" σημαίνει ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Αυτός ο όρος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Το EFT ως RBI-EFT στην Ινδία αντιπροσωπεύει ένα σύστημα που εισήχθη από την Τράπεζα Reserve της Ινδίας και παρέχει τη