Διαφορά μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος

Βασική διαφορά: Το Κογκρέσο είναι το νομοθετικό σώμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο νομοθέτης είναι ουσιαστικά η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης. Έχει τη δύναμη να δημιουργεί, να ψηφίζει, να τροποποιεί και να καταργεί τους νόμους. Η δομή του Κογκρέσου χωρίζεται σε δύο τομείς: τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Σύγκλητος είναι η ανώτερη έδρα του Κογκρέσου, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κατώτερο σπίτι.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διανέμεται σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό. Η νομοθεσία είναι η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης η οποία έχει την εξουσία να θεσπίζει, να τροποποιεί και να καταργεί νόμους. Το εκτελεστικό είναι το τμήμα της κυβέρνησης που έχει την αποκλειστική εξουσία και ευθύνη για την καθημερινή διοίκηση της χώρας. Το δικαστικό είναι το σύστημα των δικαστηρίων που ερμηνεύει και εφαρμόζει το νόμο στο όνομα του κράτους. Το νομοθετικό σκέλος είναι το Συνέδριο, ενώ η εκτελεστική εξουσία είναι ο Πρόεδρος και το δικαστικό σκέλος εκπροσωπείται από το σύστημα των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το Κογκρέσο είναι ο νομοθέτης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο νομοθέτης είναι ουσιαστικά η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης. Έχει τη δύναμη να δημιουργεί, να ψηφίζει, να τροποποιεί και να καταργεί τους νόμους. Η δομή του Κογκρέσου χωρίζεται σε δύο τομείς: τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Και τα δύο σπίτια, γνωστά ως επιμελητήρια, του Κογκρέσου έχουν την έδρα τους στην Ουάσιγκτον και συναντώνται στο Καπιτώλιο. Η Σύγκλητος είναι η ανώτερη έδρα του Κογκρέσου, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κατώτερο σπίτι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξουσίες του Σώματος είναι κατώτερες από εκείνες της Γερουσίας.

Ακόμα, σε σύγκριση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Σύγκλητος θεωρείται πιο οργανωμένη και αναγνωρισμένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Γερουσία έχει μακρύτερους όρους, μικρότερο μέγεθος και κρατικές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες ιστορικά οδήγησαν σε μια πιο συλλογική και λιγότερο κομματική ατμόσφαιρα.

Η Γερουσία έχει συνολικά 100 μέλη, δύο από κάθε μία από τις πενήντα πολιτείες. Το Σώμα, από την άλλη πλευρά, έχει 435 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό του κράτους. Κάθε κράτος έχει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το νόμο σε 435. Το πιο πολυπληθές κράτος, η Καλιφόρνια, έχει σήμερα 53 αντιπροσώπους. Ωστόσο, οι λιγότερο πολυπληθείς πολιτείες, η Αλάσκα, το Ντελάγουερ, η Μοντάνα, η Βόρεια Ντακότα, η Νότια Ντακότα, το Βερμόντ και το Ουαϊόμινγκ έχουν μόνο έναν εκπρόσωπο.

Τόσο τα μέλη του Σώματος όσο και η Γερουσία εκλέγονται μέσω άμεσης εκλογής. Ωστόσο, ο εκλεγμένος όρος για έναν εκπρόσωπο της Βουλής είναι δύο χρόνια, ενώ για έναν γερουσιαστή είναι έξι χρόνια. Και οι δύο συνίστανται σε μεγάλο βαθμό από ένα συνδυασμό μελών του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Κόμματος. Τα μέλη των άλλων κομμάτων είναι σχεδόν μη εκπροσωπούμενα. Τα μέλη της Γερουσίας είναι γνωστά ως γερουσιαστές, ενώ τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ως Αντιπρόσωπος, Αντιπρόσωπος, Κογκρέσο ή Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Οι εξουσίες της νομοθετικής συνέλευσης κατανέμονται μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος. Οι αρμοδιότητες της Γερουσίας περιλαμβάνουν τη σύναψη των Συνθηκών ως προϋπόθεση για την επικύρωσή τους και την επιβεβαίωση των διορισμών γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου, των ομοσπονδιακών δικαστών, άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αξιωματούχων, στρατιωτικών αξιωματικών, ρυθμιστικών υπαλλήλων, πρεσβευτών και άλλων ομοσπονδιακών ενόχων αξιωματικών, αξιωματούχοι που εκδιώχθηκαν από το Σώμα. Ενώ οι αρμοδιότητες του Σώματος περιλαμβάνουν την εξουσία εισαγωγής λογαριασμών εσόδων για την επίπληξη αξιωματούχων και την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Εκλογικό Κολλέγιο. Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι αξιωματούχοι στη συνέχεια δοκιμάζονται στη Γερουσία. Επιπλέον, το Σώμα έχει την εξουσία να εγκρίνει νέο νόμο ή νομοσχέδιο, αλλά το νομοσχέδιο πρέπει επίσης να εγκριθεί από τη Γερουσία και τον Πρόεδρο για να γίνει νόμος.

Σύγκριση μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος:

Γερουσία

Βουλή των Αντιπροσώπων

Περιγραφή κατά Wikipedia

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα νομοθετικό τμήμα στο νομοθετικό σώμα των δύο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μαζί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συγκροτούν το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μία από τις δύο κατοικίες του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά αναφέρεται ως House.

Εξουσίες

 • Να περάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Οι λογαριασμοί πρέπει επίσης να ψηφίζονται από το Σώμα και τον Πρόεδρο.
 • Συμφωνώντας με τις συνθήκες ως προϋπόθεση για την επικύρωσή τους
 • Συμφωνώντας ή επιβεβαιώνοντας διορισμούς γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου, ομοσπονδιακών δικαστών, άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αξιωματούχων, στρατιωτικών αξιωματικών, ρυθμιστικών υπαλλήλων, πρεσβευτών και άλλων ομοσπονδιακών ενόχων αξιωματικών
 • Δίκη των ομοσπονδιακών αξιωματούχων που εκδιώχθηκαν από το Σώμα
 • Να περάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Τα νομοσχέδια πρέπει επίσης να ψηφιστούν από τη Γερουσία και τον Πρόεδρο.
 • Να ξεκινήσετε λογαριασμούς εσόδων
 • Να επιβάλλει αξιωματούχους. Οι κατηγορούμενοι αξιωματούχοι δικάζονται στη Γερουσία.
 • Να εκλέξει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Εκλογικό Κολλέγιο.

Γνωρίστε το

Η βόρεια πτέρυγα του Καπιτώπου, στην Ουάσινγκτον,

Στη νότια πτέρυγα του Καπιτωλίου, στην Ουάσιγκτον, DC

Μέρος του

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Μέλη

100 γερουσιαστές - 2 για κάθε κράτος ανεξάρτητα από τον πληθυσμό.

435 αντιπρόσωποι - ποικίλλει για κάθε κράτος ανάλογα με τον πληθυσμό του κράτους.

Ιδιότητα μέλους

Μέσω άμεσων εκλογών

Μέσω άμεσων εκλογών

Ορος

6 χρόνια

2 χρόνια

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ χαριτωμένο και γλυκό

  Διαφορά μεταξύ χαριτωμένο και γλυκό

  Βασική διαφορά: Τα επίθετα χαριτωμένα και γλυκά αντανακλούν το ευχάριστο συναίσθημα για κάτι. Συνήθως είναι συνώνυμα μεταξύ τους, αλλά το χαριτωμένο χρησιμοποιείται όταν ένα άτομο αισθάνεται ελκυστικό, ενώ το γλυκό χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει το ευχάριστο συναίσθημα και την ευχαρίστηση. Το χαριτωμένο είναι μόνο η καθαρή ομορφιά με γλυκύτητα και καλοσύνη. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απαραίτητο ένα χαριτωμένο άτομο να έχει εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά με υπέροχη ομορφιά, ωστόσο, η αγνότητα, η γλυκύτητα και η απλότητα είναι τα
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Nintendo DS και DSi

  Διαφορά μεταξύ Nintendo DS και DSi

  Βασική διαφορά: Τα Nintendo DS και DSi είναι οι φορητές κονσόλες παιχνιδιών διπλής οθόνης που κυκλοφορεί από τη Nintendo. Το Nintendo DS είναι η έκδοση του 2004 με αρχικά γραφικά χαρακτηριστικά, ενώ το DSi είναι η έκδοση του 2008, η οποία αποτελείται από μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το Nintendo DS. Τα Nintendo DS και DSi είναι προηγμένα συστήματα τυχερών παιχνιδιών που διατίθενται στη σημερινή αγορά και κυκλοφορούν από τη Nintendo. Το Nintendo DS είναι μια φορητή κονσόλα παιχνιδιών διπλής οθό
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Beyonce και Rihanna

  Διαφορά μεταξύ Beyonce και Rihanna

  Βασική διαφορά: Η Beyonce είναι ένας διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Pop, R & B, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Η Rihanna είναι ένας διάσημος καλλιτέχνης, ηθοποιός και σχεδιαστής μόδας της Barbadian Pop / R & B. Η Beyonce Knowles γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1981 στο Χιούστον του Τέξας. Εκθέτει το ταλέντο της τραγουδώντας σε μικρή ηλικία και σ
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ της Samsung Galaxy Win και της Samsung Galaxy S Duos

  Διαφορά μεταξύ της Samsung Galaxy Win και της Samsung Galaxy S Duos

  Βασική διαφορά: Το Samsung Galaxy Win είναι ένα ακόμα τηλέφωνο της Samsung Corporation. Το Samsung Galaxy Win έρχεται σε δύο εκδόσεις: Single-SIM και Dual-SIM. Το Samsung Galaxy Win πωλείται επίσης ως Samsung Galaxy Grand Quattro σε ορισμένες αγορές. Το τηλέφωνο είναι ένα τετραπύρηνο smartphone που στοχεύει στον τομέα του προϋπολογισμού. Το Samsu
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ λειτουργίας και διαδικασίας

  Διαφορά μεταξύ λειτουργίας και διαδικασίας

  Διαφορά κλειδιού: Στις γλώσσες προγραμματισμού όπως C και C ++, οι λειτουργίες και οι διαδικασίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να περιγράψουν υπορουτίνες που παίζουν ζωτικό ρόλο στις γλώσσες προγραμματισμού. Ωστόσο, σε γλώσσες προγραμματισμού προσανατολισμένες προς τη βάση δεδομένων, όπως PL / SQL και Oracle, μια λειτουργία και μια διαδικασία διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ τους. Η εξέχο
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Joker και κωμικός

  Διαφορά μεταξύ Joker και κωμικός

  Βασική διαφορά: Ένας τζόκερ και ένας κωμικός είναι αμφότεροι διασκεδαστές. ένας τζόκερ είναι αυτός που κάνει τη διασκέδαση των άλλων να διασκεδάζουν και να ψυχαγωγούν ένα ακροατήριο, ενώ ένας κωμικός είναι αυτός που κάνει κωμωδία για να κάνει ένα κοινό γέλιο. Ένας τζόκερ και ένας κωμικός έχουν πολλές ομοιότητες με τον άλλον, δηλ. Είναι διασκεδαστές, κάνουν κοινό ή ανθρώπους να γελάσουν δυνατά κλπ. Οι τζόκερ μάλλον βλέπουν στο τσίρκο ή σε κάποιο πάρκο ψυχαγωγίας όπου κά
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ ελέγχου και αξιολόγησης

  Διαφορά μεταξύ ελέγχου και αξιολόγησης

  Βασική διαφορά: Ο έλεγχος είναι η επιθεώρηση, εξέταση ή επαλήθευση ενός ατόμου, ενός οργανισμού, ενός συστήματος, μιας διαδικασίας, μιας επιχείρησης, ενός έργου ή ενός προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται μια αξιολόγηση για την αξιολόγηση, την αξιολόγηση, τον προσδιορισμό της αξίας, της αξίας ή / και της σημασί
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ υπηρεσιών Web και WCF

  Διαφορά μεταξύ υπηρεσιών Web και WCF

  Βασική διαφορά: Μια υπηρεσία ιστού μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα στοιχείων λογισμικού που διατίθενται μέσω διαδικτύου. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα και πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων. Έτσι, βοηθά στη διαλειτουργική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μηχανών μέσω ενός δικτύου. Το WCF σημαίνει Windows Communication Foundation. Μπορεί να περιγραφεί ως πλαίσιο για την κατα
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ σπασίματος αστραγάλου και κάταγμα

  Διαφορά μεταξύ σπασίματος αστραγάλου και κάταγμα

  Διαφορά κλειδιού: Ο αστράγαλος που έχει υποστεί διάστρωση είναι όταν ο σύνδεσμος είναι μερικώς σχισμένος ή σκισμένος. Ένα κάταγμα αστραγάλου είναι όταν ένα οστό στον αστράγαλο σπάσει. Οι τραυματισμοί στον αστράγαλο είναι οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί που παίρνουν οι άνθρωποι, ειδικά στον αθλητισμό. Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι τρα

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ συμφωνίας πώλησης και πώλησης

Βασική διαφορά: Συμφωνία πώλησης και πώλησης είναι δύο έγγραφα που χρησιμοποιούνται συνήθως στη διαδικασία αγοράς ή πώλησης ακινήτων. Βασικά, μια Συμφωνία Πώλησης αναφέρει απλώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης, όπως συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη. Η πράξη πώλησης, από την άλλη πλευρά, δηλώνει ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και ότι το ακίνητο έχει παραδοθεί από τον πωλητή στον αγοραστή. Συμφωνία πώλησης και πώλησης είναι δύο έγγραφα που χρησιμοποιούνται