Διαφορά μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος

Βασική διαφορά: Το Κογκρέσο είναι το νομοθετικό σώμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο νομοθέτης είναι ουσιαστικά η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης. Έχει τη δύναμη να δημιουργεί, να ψηφίζει, να τροποποιεί και να καταργεί τους νόμους. Η δομή του Κογκρέσου χωρίζεται σε δύο τομείς: τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Σύγκλητος είναι η ανώτερη έδρα του Κογκρέσου, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κατώτερο σπίτι.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διανέμεται σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό. Η νομοθεσία είναι η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης η οποία έχει την εξουσία να θεσπίζει, να τροποποιεί και να καταργεί νόμους. Το εκτελεστικό είναι το τμήμα της κυβέρνησης που έχει την αποκλειστική εξουσία και ευθύνη για την καθημερινή διοίκηση της χώρας. Το δικαστικό είναι το σύστημα των δικαστηρίων που ερμηνεύει και εφαρμόζει το νόμο στο όνομα του κράτους. Το νομοθετικό σκέλος είναι το Συνέδριο, ενώ η εκτελεστική εξουσία είναι ο Πρόεδρος και το δικαστικό σκέλος εκπροσωπείται από το σύστημα των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το Κογκρέσο είναι ο νομοθέτης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο νομοθέτης είναι ουσιαστικά η οργάνωση λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης. Έχει τη δύναμη να δημιουργεί, να ψηφίζει, να τροποποιεί και να καταργεί τους νόμους. Η δομή του Κογκρέσου χωρίζεται σε δύο τομείς: τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Και τα δύο σπίτια, γνωστά ως επιμελητήρια, του Κογκρέσου έχουν την έδρα τους στην Ουάσιγκτον και συναντώνται στο Καπιτώλιο. Η Σύγκλητος είναι η ανώτερη έδρα του Κογκρέσου, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κατώτερο σπίτι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξουσίες του Σώματος είναι κατώτερες από εκείνες της Γερουσίας.

Ακόμα, σε σύγκριση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Σύγκλητος θεωρείται πιο οργανωμένη και αναγνωρισμένη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Γερουσία έχει μακρύτερους όρους, μικρότερο μέγεθος και κρατικές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες ιστορικά οδήγησαν σε μια πιο συλλογική και λιγότερο κομματική ατμόσφαιρα.

Η Γερουσία έχει συνολικά 100 μέλη, δύο από κάθε μία από τις πενήντα πολιτείες. Το Σώμα, από την άλλη πλευρά, έχει 435 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό του κράτους. Κάθε κράτος έχει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το νόμο σε 435. Το πιο πολυπληθές κράτος, η Καλιφόρνια, έχει σήμερα 53 αντιπροσώπους. Ωστόσο, οι λιγότερο πολυπληθείς πολιτείες, η Αλάσκα, το Ντελάγουερ, η Μοντάνα, η Βόρεια Ντακότα, η Νότια Ντακότα, το Βερμόντ και το Ουαϊόμινγκ έχουν μόνο έναν εκπρόσωπο.

Τόσο τα μέλη του Σώματος όσο και η Γερουσία εκλέγονται μέσω άμεσης εκλογής. Ωστόσο, ο εκλεγμένος όρος για έναν εκπρόσωπο της Βουλής είναι δύο χρόνια, ενώ για έναν γερουσιαστή είναι έξι χρόνια. Και οι δύο συνίστανται σε μεγάλο βαθμό από ένα συνδυασμό μελών του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Κόμματος. Τα μέλη των άλλων κομμάτων είναι σχεδόν μη εκπροσωπούμενα. Τα μέλη της Γερουσίας είναι γνωστά ως γερουσιαστές, ενώ τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ως Αντιπρόσωπος, Αντιπρόσωπος, Κογκρέσο ή Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Οι εξουσίες της νομοθετικής συνέλευσης κατανέμονται μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος. Οι αρμοδιότητες της Γερουσίας περιλαμβάνουν τη σύναψη των Συνθηκών ως προϋπόθεση για την επικύρωσή τους και την επιβεβαίωση των διορισμών γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου, των ομοσπονδιακών δικαστών, άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αξιωματούχων, στρατιωτικών αξιωματικών, ρυθμιστικών υπαλλήλων, πρεσβευτών και άλλων ομοσπονδιακών ενόχων αξιωματικών, αξιωματούχοι που εκδιώχθηκαν από το Σώμα. Ενώ οι αρμοδιότητες του Σώματος περιλαμβάνουν την εξουσία εισαγωγής λογαριασμών εσόδων για την επίπληξη αξιωματούχων και την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Εκλογικό Κολλέγιο. Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι αξιωματούχοι στη συνέχεια δοκιμάζονται στη Γερουσία. Επιπλέον, το Σώμα έχει την εξουσία να εγκρίνει νέο νόμο ή νομοσχέδιο, αλλά το νομοσχέδιο πρέπει επίσης να εγκριθεί από τη Γερουσία και τον Πρόεδρο για να γίνει νόμος.

Σύγκριση μεταξύ της Γερουσίας και του Σώματος:

Γερουσία

Βουλή των Αντιπροσώπων

Περιγραφή κατά Wikipedia

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα νομοθετικό τμήμα στο νομοθετικό σώμα των δύο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μαζί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συγκροτούν το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μία από τις δύο κατοικίες του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά αναφέρεται ως House.

Εξουσίες

 • Να περάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Οι λογαριασμοί πρέπει επίσης να ψηφίζονται από το Σώμα και τον Πρόεδρο.
 • Συμφωνώντας με τις συνθήκες ως προϋπόθεση για την επικύρωσή τους
 • Συμφωνώντας ή επιβεβαιώνοντας διορισμούς γραμματέων του Υπουργικού Συμβουλίου, ομοσπονδιακών δικαστών, άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών αξιωματούχων, στρατιωτικών αξιωματικών, ρυθμιστικών υπαλλήλων, πρεσβευτών και άλλων ομοσπονδιακών ενόχων αξιωματικών
 • Δίκη των ομοσπονδιακών αξιωματούχων που εκδιώχθηκαν από το Σώμα
 • Να περάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Τα νομοσχέδια πρέπει επίσης να ψηφιστούν από τη Γερουσία και τον Πρόεδρο.
 • Να ξεκινήσετε λογαριασμούς εσόδων
 • Να επιβάλλει αξιωματούχους. Οι κατηγορούμενοι αξιωματούχοι δικάζονται στη Γερουσία.
 • Να εκλέξει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Εκλογικό Κολλέγιο.

Γνωρίστε το

Η βόρεια πτέρυγα του Καπιτώπου, στην Ουάσινγκτον,

Στη νότια πτέρυγα του Καπιτωλίου, στην Ουάσιγκτον, DC

Μέρος του

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Μέλη

100 γερουσιαστές - 2 για κάθε κράτος ανεξάρτητα από τον πληθυσμό.

435 αντιπρόσωποι - ποικίλλει για κάθε κράτος ανάλογα με τον πληθυσμό του κράτους.

Ιδιότητα μέλους

Μέσω άμεσων εκλογών

Μέσω άμεσων εκλογών

Ορος

6 χρόνια

2 χρόνια

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Spice Stellar Pinnacle Pro και Nokia Lumia 620

  Διαφορά μεταξύ Spice Stellar Pinnacle Pro και Nokia Lumia 620

  Βασική διαφορά: Το Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 είναι ένα mid-range quad-core τηλέφωνο με ταχύτητα 1, 2 GHz. Εκτελεί το Android 4.2 Jelly Bean και τροφοδοτείται από 1 GB μνήμης RAM. Το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα 8 MP με αυτόματη εστίαση και φλας LED. Το τηλέφωνο διαθέτει επίσης μια δευτερεύουσα φωτογραφική μηχανή ευρείας γωνίας 5 MP, με αυτόματη εστίαση. Ένα από τα νεότ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ αίματος και λεμφαδένου

  Διαφορά μεταξύ αίματος και λεμφαδένου

  Βασική διαφορά: Το αίμα, το οποίο είναι μέρος του κυκλοφορικού συστήματος, είναι ένα σωματικό υγρό που επιτρέπει την κυκλοφορία οξυγόνου σε όλο το σώμα. Η λεύκη είναι ένα άχρωμο υγρό που αποτελεί μέρος του λεμφικού συστήματος που βοηθά στη διευκόλυνση της καταπολέμησης λοιμώξεων και την απομάκρυνση των αποβλήτων. Το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ περίπλοκο. Αποτελείται από μια ποικιλία διαφορετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων, των μυών, του κυκλοφορικού συστήματος, του λεμφικού συστήματος και πολλών άλλων. Δύο από τα πολλά πράγματα που κάνουν το σώμα να λειτ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ πολιτών και πολιτών

  Διαφορά μεταξύ πολιτών και πολιτών

  Βασική διαφορά : Ο όρος πολίτης υποδηλώνει ένα πρόσωπο που είναι γενικά αποδεκτό ως κάτοικος ή υποκείμενο χώρας από την κυβέρνησή του. Ο όρος πολιτικός, από την άλλη πλευρά, υποδηλώνει κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του στρατού ή οποιωνδήποτε ένοπλων δυνάμεων. Οι όροι πολίτης και πολίτης συχνά συγχέονται, κυρίως επειδή οι δύο όροι ακούγονται παρόμοιοι και οι δύο χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα άτομο. Ωστόσο, οι δύο όροι είναι αρκετά διαφορετικοί με τον τρόπο χρήσ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ της μονογονεϊκής και των πολλαπλών γεννήσεων

  Διαφορά μεταξύ της μονογονεϊκής και των πολλαπλών γεννήσεων

  Βασική διαφορά: Η μόνη γέννηση είναι όταν μια γυναίκα συλλάβει ένα έμβρυο σε μία εγκυμοσύνη. Οι πολλαπλές γεννήσεις είναι όταν μια γυναίκα συλλάβει περισσότερα από ένα έμβρυα σε μία εγκυμοσύνη. Όταν μια γυναίκα παραμένει έγκυος, υπάρχουν πάντα οι πιθανότητες να έχει περισσότερες από μία φορές παιδί στην ίδια εγκυμοσύνη. όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Mega 5.8 και του Nexus 4

  Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Mega 5.8 και του Nexus 4

  Βασική διαφορά: Η Samsung έχει τώρα επεκτείνει τις προσφορές της στην κατηγορία phablet εισάγοντας το Samsung Galaxy Mega 5.8 και το Samsung Galaxy Mega 6.3. Το Samsung Galaxy Mega 5.8 ονομάζεται έτσι λόγω της 5.8 ιντσών TFT χωρητική οθόνη αφής, με ανάλυση 540 x 960 pixels. Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από επεξερ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ αλοιφής και κρέμας

  Διαφορά μεταξύ αλοιφής και κρέμας

  Βασική διαφορά: Η αλοιφή και οι κρέμες είναι και οι δύο τύποι τοπικής φαρμακευτικής αγωγής. Ένα τοπικό φάρμακο είναι ένα φάρμακο που εφαρμόζεται στις επιφάνειες του σώματος όπως το δέρμα. Μια κρέμα είναι ένα γαλάκτωμα ελαίου και νερού. Είναι παχύτερο από τη λοσιόν, αλλά λεπτότερο από την αλοιφή. Μια αλοιφή είναι ένα "ομοιογενές, ιξώδε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Nokia Lumia 720 και Samsung Galaxy Grand

  Διαφορά μεταξύ Nokia Lumia 720 και Samsung Galaxy Grand

  Βασική διαφορά: Το Nokia Lumia 720 είναι ένα από τα νεότερα τηλέφωνα που είναι παρόμοια με το ναυαρχίδα Lumia 920. Το Lumia 720 διαθέτει επεξεργαστή Snapdragon S4 διπλού πυρήνα 1 GHz με μνήμη RAM 512 MB και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 8 GB που μπορεί να αναβαθμιστεί σε 64 ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ. Το τηλέφωνο είναι διαθέσιμο με μια κύρια κάμερα 6.7 MP με οπτικά στοιχεία Carl Zeiss, αυτόματη εστίαση και φλας LED. Διαθέτει επίσης μια δευτερεύουσα κάμερα 1.3 MP με ανάλ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Snapdeal και του Amazon

  Διαφορά μεταξύ του Snapdeal και του Amazon

  Βασική διαφορά: Η Snapdeal είναι μια ινδική εταιρία που ιδρύθηκε από τους επιχειρηματίες Kunal Bahl και Rohit Bansal το 2010. Η Amazon.in είναι θυγατρική της μητρικής εταιρείας Amazon.com. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ινδία το 2012 με την κυκλοφορία του Junglee.com Τα ψώνια που απαιτούσαν ώρες για κυνήγι, διαπραγμάτευση και ταξίδια από το εμπορικό κέντρο στο εμπορικό κέντρο αποτελούν πλέον ένα παρελθόν με το ηλεκτρονικό ε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ σκληρού νερού και μαλακού νερού

  Διαφορά μεταξύ σκληρού νερού και μαλακού νερού

  Βασική διαφορά: Το σκληρό νερό είναι ένα νερό που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, συνήθως μαγνήσιο και ασβέστιο. Το μαλακό νερό είναι νερό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο και μικρή συγκέντρωση ασβεστίου και μαγνησίου. Ποτέ πηγαίνετε σε κάποιο νέο και παρατηρήστε ότι το δέρμα αρχίζει να αισθάνεται τραχύ και στεγνώσει μετά από ντους ή παίρνει πάρα πολύ σαπούνι για να απομακρύνει τη βρωμιά από το δέρμα ή το νερό μ

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ HD και HD Ready

Διαφορά κλειδιού: Το HD γενικά αναφέρεται σε εικόνες με 720 οριζόντιες γραμμές ή περισσότερο. Η ανάλυση 720p είναι γνωστή ως HD Ready. Πολλοί κατασκευαστές επισημαίνουν τα προϊόντα τους που εμφανίζουν τουλάχιστον 720p εικόνες βίντεο ως HD Ready. Ορισμένοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν 1080i ή ακόμα και 1080p. Ενώ τα προϊόντα που έχουν δυνατότητα προβολής βίντεο 1080p χαρακτηρίζονται ως Full HD. Τα HD Read