Διαφορά μεταξύ Προγνώσεων και Διάγνωσης

Βασική διαφορά: Από ιατρική άποψη, η πρόγνωση αναφέρεται σε πρόβλεψη ή πρόβλεψη για το πιθανό αποτέλεσμα ή την πορεία μιας νόσου. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πρόβλεψη σχετικά με την πιθανότητα ανάκτησης από μια ασθένεια. Από την άλλη πλευρά, η διάγνωση αναφέρεται στην αναγνώριση και αναγνώριση πιθανής νόσου ή διαταραχής.

Η διάγνωση είναι ένας σημαντικός όρος που χρησιμοποιείται συχνά στον ιατρικό τομέα. Αναφέρεται στην αναγνώριση μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. Τα συμπτώματα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ασθένειας ή της διαταραχής. Η διαφορική διάγνωση είναι επίσης μια συστηματική μέθοδος στην οποία εντοπίζονται οι διαταραχές χωρίς να έχουν κάποια σχετιζόμενα μοναδικά συμπτώματα ή σημεία.

Η λέξη διάγνωση προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, όπου σημαίνει συγκεκριμένα μια «διάκριση ή διακριτική ή διακριτική μεταξύ δύο δυνατοτήτων». Η διαδικασία της διάγνωσης τελειώνει φτάνοντας σε μια γνώμη γνωστή ως διαγνωστική γνώμη. Η ακριβής διάγνωση πάντα βοηθά στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας, συνεπώς λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Μια έγκαιρη διάγνωση προετοιμάζει επίσης ένα άτομο για να προετοιμαστεί οικονομικά, νομικά, κλπ. Για τη θεραπεία.

Από ιατρική άποψη, η πρόγνωση αναφέρεται σε μια πρόβλεψη ή πρόβλεψη για το πιθανό αποτέλεσμα ή την πορεία μιας νόσου. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πρόβλεψη σχετικά με την πιθανότητα ανάκτησης από μια ασθένεια. Η λέξη έχει προέλθει από την ελληνική λέξη προγνωσι meaning "fore-knowing, anticipating". Χρησιμοποιείται συνήθως για την πρόβλεψη της πιθανότητας ανάκτησης ή επιβίωσης από οποιαδήποτε ασθένεια.

Οι γιατροί παρέχουν πρόγνωση διερευνώντας τις στατιστικές με βάση τη συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης νόσου σε ένα γενικό πληθυσμό. Η πρόγνωση διαφέρει από τη μία ασθένεια στην άλλη. Εξαρτάται επίσης από πολλούς διαφορετικούς τύπους παραγόντων. Η ίδια ασθένεια μπορεί να έχει διαφορετική πρόγνωση με βάση χαρακτηριστικά όπως τα στάδια της νόσου κατά τη διάγνωση, τους τύπους των ασθενειών και ακόμη και το φύλο. Όταν ένα άτομο έχει διαγνωστεί με οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια, το άτομο θέλει να γνωρίζει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία ή όχι.

Αυτή η συγκεκριμένη πτυχή περιγράφει την πρόγνωση για να καθορίσει την πιθανή πορεία, την έκβαση της νόσου και επίσης τις πιθανότητες ανάκαμψης. Οι γιατροί χρησιμοποιούν συχνά στατιστικά στοιχεία επιβίωσης για να κάνουν τις προβλέψεις σχετικά με την πρόγνωση. Η διάγνωση αφορά στην ταυτοποίηση της ασθένειας, ενώ η πρόγνωση αφορά τις προβλέψεις σχετικά με το αποτέλεσμα και το μέλλον για τον ασθενή.

Σύγκριση μεταξύ Προγνώσεων και Διάγνωσης:

Πρόγνωση

Διάγνωση

Ορισμός

Από ιατρική άποψη, η πρόγνωση αναφέρεται σε μια πρόβλεψη ή πρόβλεψη για το πιθανό αποτέλεσμα ή την πορεία μιας νόσου. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πρόβλεψη σχετικά με την πιθανότητα ανάκτησης από μια ασθένεια.

Αναφέρεται στην αναγνώριση μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. Τα συμπτώματα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ασθένειας ή της διαταραχής.

Επεξεργάζομαι, διαδικασία

Οι προσδοκίες από μια συγκεκριμένη θεραπεία σχεδιάζονται σύμφωνα με παράγοντες όπως η κατανόηση των ιατρών από την συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, την ηλικία κλπ. Ο γιατρός προβλέπει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο ασθενής θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.

Τα συμπτώματα και τα σημάδια αναλύονται και στη συνέχεια η έρευνα γίνεται για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Είναι βασικά το όνομα της νόσου ή της διαταραχής.

Λέξη

"Pro-" έννοια προς τα εμπρός

"Dia-" σημαίνει μέσα ή απέναντι

Κατάσταση

Προβλεπόμενη εξέλιξη της διαγνωσθείσας κατάστασης

Τοποθετεί ένα όνομα ή ετικέτα στην ιατρική κατάσταση ενός ατόμου

Παράδειγμα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ειδική επιβίωση για τον καρκίνο, τη σχετική επιβίωση και τη συνολική επιβίωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της πρόγνωσης των καρκινοπαθών.

Η πραγματική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με βιοψία προστάτη.

Προέλευση λέξεων

Ελληνική πρόγνωσις "fore-knowing, προβλέποντας"

Ελληνικά, από diagignōskein 'διακρίνει, διακρίνει'

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Hi και Hello

  Διαφορά μεταξύ Hi και Hello

  Διαφορά κλειδιού: "Γεια" και "γεια" είναι δύο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές χαιρετισμού. Και οι δύο είναι συνώνυμοι. Ωστόσο, το Hello θεωρείται πιο τυπικό από το Hi. Η συνομιλία είναι ένα σημαντικό συστατικό της κοινωνικής ζωής ενός ατόμου. Οι άνθρωποι επιθυμούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ του
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Χαλί και Χαλί

  Διαφορά μεταξύ Χαλί και Χαλί

  Διαφορά κλειδιού: Τα χαλιά είναι από τοίχο σε τοίχο επεξεργασίας δαπέδου και χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια για εγκατάσταση ή αφαίρεση. Ένα χαλί απαιτεί συνεχή προσοχή, όπως η ηλεκτρική σκούπα και απαιτείται καθαρισμός του επαγγέλματος σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών. Χαλιά από την άλλη πλευρά είναι μικρότερα χαλιά που καλύπτουν μόνο ένα τμήμα ή μια περιοχή του δαπέδου και όχι το όλο πράγμα, κερδίζοντας επίσης τα ονόματα των χαλιών περιοχής. Χαλιά είναι επίσης πιο εύκολο να κινηθούν, να καθαρί
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά ανάμεσα στη Γη και το Αστέρι

  Διαφορά ανάμεσα στη Γη και το Αστέρι

  Βασική διαφορά: Η γη είναι ένας πλανήτης που έχει σφαιρικό σχήμα και περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ένα αστέρι είναι ένα φωτεινό ουράνιο σώμα που έχει σφαιρικό σχήμα. Αποτελείται από πλάσμα, υδρογόνο, ήλιο, κλπ. Η Γη και ένα αστέρι είναι δύο διαφορετικά αντικείμενα του αστρονομικού συστήματος. Η γη είν
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ καταστήματος και καταστήματος

  Διαφορά μεταξύ καταστήματος και καταστήματος

  Βασική διαφορά: Σύμφωνα με πολλούς, ο όρος «κατάστημα» χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε ένα μικρό μέρος που πωλεί προϊόντα και εμπορεύματα. Ενώ τα 'καταστήματα' αποθηκεύονται για τα μεγάλα καταστήματα, όπως ένα πολυκατάστημα που μπορεί να φιλοξενεί πολλά καταστήματα. Τώρα, μια άλλη διαφορά που επισημαίνεται στη χρήση είναι ότι το "κατάστημα" αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο που παρέχει μια υπηρεσία ή προσαρμόσιμα προϊόντα. Ένα «κατάστημα» θεωρείται ένας τόπος όπου πωλούνται αντι
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ φακών από πλαστικό και γυαλί

  Διαφορά μεταξύ φακών από πλαστικό και γυαλί

  Βασική διαφορά: Οι πλαστικοί φακοί είναι φθηνότεροι, ελαφρύτεροι και λιγότερο πιθανό να σπάσουν από το γυαλί. Οι γυαλί φακοί είναι πιο ακριβοί, βαρύτεροι και ανθεκτικοί στη διάβρωση από το πλαστικό. Στον σημερινό κόσμο, πολλοί έχουν προβλήματα ματιών και απαιτούν τη χρήση γυαλιών. Οι φακοί γυαλιών ηλίου είναι κατασκευασμένοι είτε από γυαλί είτε από πλαστικό,
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ του τυριού της μοτσαρέλας και του τυριού Cheddar

  Διαφορά μεταξύ του τυριού της μοτσαρέλας και του τυριού Cheddar

  Βασική διαφορά : Παρότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της τυρί μοτσαρέλα και του τυριού Cheddar, είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο προέρχεται από την Ιταλία, ενώ το τελευταίο προέρχεται από την Αγγλία. Το τυρί είναι ένα σημαντικό συστατικό που χρησιμοποιείται σε πολλές λιχουδιές αυτές τις μέρες. Ως γαλακτοκομικό προϊόν, το τυρί παράγεται ευρέως, πωλείται και
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Ρακέτας και Ράκετ

  Διαφορά μεταξύ Ρακέτας και Ράκετ

  Βασική διαφορά : Η ρακέτα ορίζεται ως θορυβώδης διαταραχή ή έντονη αναταραχή. Τα ρακέτες είναι ένα κομμάτι αθλητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους παίκτες. Η λέξη «racquet» έχει την προέλευσή της στη γαλλική λέξη racqutte και την διακρίνει από τη ρακέτα, η οποία στα αγγλικά σημαίνει «θόρυβος
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ Λουλούδι και Bud

  Διαφορά μεταξύ Λουλούδι και Bud

  Βασική διαφορά: Το λουλούδι αναφέρεται σε ένα μέρος του φυτού που περιέχει τα αναπαραγωγικά όργανα. Συχνά περιβάλλεται από πολύχρωμα πέταλα και σέπαλα. Ο Bud αναφέρεται σε ένα στοιχειώδες στάδιο ενός φύλλου και ενός λουλουδιού. Εμφανίζεται ως μια μικρή βοηθητική ή τερματική προεξοχή (στέλεχος) σε ένα φυτό. Ένα λουλούδι είναι ένα μέρος του φυτού που γενικά περιέχει τα αναπαραγωγικά όργανα. Μερικές φορές, ένα λο
 • δημοφιλείς συγκρίσεις: Διαφορά μεταξύ κύκλου και ελλείψεων

  Διαφορά μεταξύ κύκλου και ελλείψεων

  Βασική διαφορά: Ένας κύκλος και η ελλειψία έχουν κλείσει καμπύλα σχήματα. Σε έναν κύκλο, όλα τα σημεία είναι εξίσου μακριά από το κέντρο, πράγμα που δεν συμβαίνει με έλλειψη. σε έλλειψη, όλα τα σημεία βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο. Μαθηματικά, ένας κύκλος είναι ένα σημαντικό σχήμα στο πεδίο

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Kung Fu και Tai Chi

Βασική διαφορά: Και οι δύο, το Kung Fu και το Tai Chi είναι κινεζικές μορφές πολεμικών τεχνών, ενώ η διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στις τεχνικές τους. Το Kung Fu είναι εξωτερική μορφή πολεμικών τεχνών, οι πρακτικές τους δίνουν έμφαση περισσότερο στη δύναμη και την ταχύτητα ενός ατόμου, ενώ το Tai Chi είναι μια εσωτερική μορφή πολεμικής τέχνης, οι ασκήσεις της οποίας δίνουν έμφαση περισσότερο στην ισορροπία, τη σταθερότητα και την ευαισθησία ενός ατόμου. Το Kung fu περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κινεζικών πολεμικών τεχνών. Είναι η πιο αφοσιωμένη και πειθαρχημένη μορφή ασκήσεων που ασκούνται και ακολουθ