Διαφορά μεταξύ της ρύπανσης του εδάφους και της ρύπανσης του εδάφους

Βασική διαφορά: Η γη Η ρύπανση αναφέρεται στην υποβάθμιση ή στην καταστροφή της επιφάνειας της Γης. Προκαλείται κυρίως άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η ρύπανση του εδάφους ασχολείται με τη μόλυνση ή την καταστροφή του ανώτατου «χώματος» του εδάφους. Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί επίσης αιτία ρύπανσης της γης που επηρεάζει τη γη καθώς και άλλες οντότητες όπως τα δάση μιας περιοχής, η παραγωγικότητα της γης κ.λπ.

Η ρύπανση της γης αναφέρεται στην υποβάθμιση ή την καταστροφή της επιφάνειας της Γης. Προκαλείται κυρίως άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτές οι δραστηριότητες μειώνουν δραστικά την ποιότητα της γης. Στη ρύπανση της γης, στερεά ή υγρά απόβλητα υλικά αποτίθενται σε ξηρά ή υπόγεια και υποβαθμίζουν περαιτέρω την ποιότητα του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Η μόλυνση αυτή οδηγεί σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η ρύπανση της γης προκαλείται κυρίως από την κατασκευή, τη γεωργία, τα οικιακά απορρίμματα και τα βιομηχανικά απόβλητα. Οι χημικές ουσίες όπως οι μεταλλικοί ρύποι (βαφές, σαπούνια, φάρμακα κ.λπ.), αγροχημικά (λιπάσματα, τρωκτικοκτόνα κ.λπ.) και ραδιενεργά χημικά υποβαθμίζουν την ποιότητα της γης.

Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται σε αλλοίωση που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον του εδάφους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται απειλές, εάν η μόλυνση φθάσει πέρα ​​από το επίπεδο συγκέντρωσης κατωφλίου. Ο κύριος λόγος για τη μόλυνση αυτή οφείλεται στα τεχνητά απόβλητα. Συντελείται κυρίως λόγω της διείσδυσης επιβλαβών παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων. Αυτό οδηγεί σε επιδείνωση της ποιότητας του εδάφους. Το έδαφος μολύνεται και έτσι καθίσταται ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση. Τα ανθρωπογενή χημικά προϊόντα πρέπει κυρίως να θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση ρύπανσης του εδάφους.

Η ρύπανση της γης αντιμετωπίζει τόσο τη γη όσο και το έδαφος. Η ρύπανση της γης προκαλείται κυρίως από την ελευθέρωση επιβλαβών υλικών στη γη, ενώ η ρύπανση του εδάφους ασχολείται κυρίως με τη μόλυνση και την καταστροφή του εδάφους μιας συγκεκριμένης περιοχής. Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί μία από τις αιτίες της ρύπανσης της γης και επομένως πολλές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή με τη μορφή ρύπανσης εδάφους / εδάφους.

Σύγκριση μεταξύ ρύπανσης της γης και ρύπανσης του εδάφους:

Ρύπανση της γης

Εδαφική μόλυνση

Ορισμός

Η ρύπανση της γης αναφέρεται στην υποβάθμιση ή την καταστροφή της επιφάνειας της Γης. Προκαλείται κυρίως άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου.

Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται σε αλλοίωση που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον του εδάφους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται απειλές, εάν η μόλυνση φθάσει πέρα ​​από το επίπεδο συγκέντρωσης κατωφλίου.

Αιτίες

 • Αποδάσωση και διάβρωση του εδάφους
 • Γεωργικές δραστηριότητες όπως η χρήση τοξικών λιπασμάτων κ.λπ.
 • Μεταλλευτικές δραστηριότητες που δημιουργούν χώρους στη γη.
 • Οι υπερπλήρεις χώροι υγειονομικής ταφής που παράγονται από οικιακά απορρίμματα
 • Απόβλητα που διατίθενται από τις βιομηχανίες
 • Πυρηνικά απόβλητα
 • Στερεά απόβλητα που παραμένουν μετά την επεξεργασία λυμάτων
 • Οι ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές όπως η υπερβολική χρήση της γης όσον αφορά τη βόσκηση, τη γεωργία κ.λπ.
 • Ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων
 • Γεωργικά χημικά προϊόντα
 • Βιομηχανική δραστηριότητα
 • Οξινη βροχή
 • Πυρηνικά απόβλητα
 • Θυμωμένα απόβλητα
 • Απόρριψη τέφρας άνθρακα
 • Ηλεκτρονικά απόβλητα

Υπάρχοντα

 • Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η όξινη βροχή, η υπερθέρμανση του πλανήτη κ.λπ.
 • Εξάλειψη των ειδών
 • Τυποποίηση που αναφέρεται στη συσσώρευση μη βιοδιασπώμενων ουσιών στην τροφική αλυσίδα
 • Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
 • Μείωση της γονιμότητας του εδάφους
 • Μόλυνση στο δημόσιο πέρασμα από στερεά απόβλητα
 • Μόλυνση υπόγειου και επιφανειακού πόσιμου νερού
 • Δηλητηρίαση του οικοσυστήματος
 • Διάβρωση του εδάφους
 • Εκπομπή τοξικών αερίων

Γενικά χρησιμοποιείται στο πλαίσιο για να

Επιφάνεια της γης

Το έδαφος μιας συγκεκριμένης περιοχής

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ κατώτερης, μέσης και ανώτερης τάξης

  Διαφορά μεταξύ κατώτερης, μέσης και ανώτερης τάξης

  Βασική διαφορά: Οι κατώτερες, μέσοι και ανώτεροι κλάδοι είναι βασικά ομάδες που διαιρούνται με εισόδημα. Η χαμηλότερη τάξη συνήθως κερδίζει το λιγότερο, η ανώτερη τάξη κερδίζει το μέγιστο, και η μεσαία τάξη κερδίζει στη μέση των δύο. Ο πληθυσμός συχνά χωρίζεται σε κοινωνικοοικονομικές ομάδες που βασίζονται στο εισόδημα των νοικοκυριών. Αυτές οι ομάδες διαιρούνται ως: κατώτερη τάξη, μεσαία τάξη και ανώτερη τάξη. Η μεσαία
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του γονέα και του κηδεμόνα

  Διαφορά μεταξύ του γονέα και του κηδεμόνα

  Βασική διαφορά: Ένας αναπληρωτής γονέας είναι ένα πρόσωπο που θεωρείται αρκετά υπεύθυνο για να φροντίσει ένα παιδί στο σύστημα των θετών. Ένας κηδεμόνας είναι κάποιος που είναι νομικά υπεύθυνος για το παιδί και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του, τουλάχιστον στο μάτι του νόμου. Ένα παιδί έχει γονείς. αυτό είναι κάτι που είναι σχεδόν αποδεκτό ως δεδομένο. Ζητήστε από κάποιον να σκεφτεί μια ευτυχισμένη οικογένεια και θα φανταστούν μια μητέρα, έναν πατέρα και ένα παιδί (ή ίσως δύο). Ωστόσο, όλες οι οικογένειες δε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Mall και Mart

  Διαφορά μεταξύ Mall και Mart

  Βασική διαφορά: Τα εμπορικά κέντρα ή τα εμπορικά κέντρα είναι μεγάλοι κλειστοί χώροι που συχνά χαρακτηρίζονται από πολλά καταστήματα που πωλούν εμπορεύματα στο κοινό. Τα κέντρα μπορούν να είναι μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, ανάλογα με την κατασκευή και τον αριθμό των καταστημάτων που επιθυμεί να διατηρήσε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ λαδιού μαγειρέματος και ηλιέλαιο

  Διαφορά μεταξύ λαδιού μαγειρέματος και ηλιέλαιο

  Βασική διαφορά: Τα λάδια και οι αντίστοιχοι τύποι τους χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για μαγειρική χρήση, τα οποία ονομάζονται ξεχωριστά ως έλαια μαγειρικής. Ενώ το ηλιέλαιο που λαμβάνεται από ηλιόσπορους είναι ένα από αυτά τα μαγειρικά λάδια. Και οι δύο τύποι ελαίων είναι γνωστοί για τις διάφορες χρήσεις και εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς. Το μαγείρεμα με έλαια είναι μια καθημερινή ρουτίνα, η οποία γενικά εκτελείται σχεδόν σε όλες τις κο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ της προβολής και της παρακολούθησης

  Διαφορά μεταξύ της προβολής και της παρακολούθησης

  Βασική διαφορά: Η διαφορά είναι ότι βλέπουμε σε ακούσια. Βλέπετε "γιατί αυτό είναι που είναι η όρασή σας. Ωστόσο, η «παρακολούθηση» είναι αυτό που κάνουμε εσκεμμένα. Είναι όταν ψάχνετε για κάτι, με ή χωρίς προσδοκία. Τόσο «δείτε» όσο και «ρολόι» είναι ενέργειες που κάνετε με τα μάτια σας. Βλέπετε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ των Nokia Lumia 920 και LG Optimus G

  Διαφορά μεταξύ των Nokia Lumia 920 και LG Optimus G

  Βασική διαφορά: Ένα από τα πρώτα smartphones κάτω από την επωνυμία είναι το Nokia Lumia 920. Το Nokia Lumia 920 ήταν ένα από τα πρώτα τηλέφωνα που αναπτύχθηκαν λειτουργώντας με το Windows Phone 8. Ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 ως το κορυφαίο του τηλέφωνο. Μια δημοφιλής σειρά smartphones της LG Electronic
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ ταξονομίας και οντολογίας

  Διαφορά μεταξύ ταξονομίας και οντολογίας

  Βασική διαφορά: Η ταξινόμηση και η οντολογία είναι δύο διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης. Η κύρια διαφορά μεταξύ της ταξονομίας και της οντολογίας είναι ότι η ταξονομία είναι απλούστερη στη φύση από την οντολογία. Η ταξινόμηση λαμβάνει υπόψη έναν τύπο σχέσης, ενώ η οντολογία λαμβάνει υπόψη πολλές διαφορετικές πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η ταξινόμηση και η οντολογία είναι δύο διαφο
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και οικονομικών

  Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και οικονομικών

  Βασική διαφορά: Η επιχείρηση, η επιχείρηση ή η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός που ασχολείται ενεργά με εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι μια εταιρεία που προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες για ένα χρηματικό ποσό. Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση είναι ένα τεράστιο μέρος μιας επιχείρησης. Είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές κατανέμουν το ενεργητικό τους με την πάροδο του χρόνου. Οι επιχει
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Note 8.0 και του Samsung Galaxy Mega 5.8

  Διαφορά μεταξύ του Samsung Galaxy Note 8.0 και του Samsung Galaxy Mega 5.8

  Βασική διαφορά: Το Samsung Galaxy Note 8.0 στοχεύει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ του Galaxy Note II και του Galaxy Note 10.1. Το Galaxy Note 8 διαθέτει μια χωρητική οθόνη αφής TFT 8 ιντσών με ανάλυση 800 x 1280 pixel. Η συσκευή τροφοδοτείται από Quad-core 1, 6 GHz Cortex-A9 και 2 GB μνήμης RAM. Η συσκευή λειτουργεί με

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ Μητροπολίτη και Κοσμοπολίτικου

Βασική διαφορά: Οι λέξεις Metropolitan και Cosmopolitan είναι πολύ συχνά λέγεται ότι ονομάζουν μια πόλη και έχει μια μικρή διαφορά μεταξύ τους. Η κύρια διαφορά είναι ότι η μητροπολιτική πόλη αναφέρεται σε μεγάλη πόλη με υψηλό πληθυσμό και πολυάριθμες ευκαιρίες απασχόλησης που συνδέονται με κοντινά κοινωνικά και οικονομικά θέματα, ενώ η Cosmopolitan αναφέρεται σε μεγάλες πόλεις με διαφορετικό πληθυσμό και υπόβαθρο που ζουν μαζί με ευρύτητα. Μητροπολίτης Ο Μητροπολίτης ορίζεται επίσης ως μεγάλη πόλη και υψηλός πληθυσμός με πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Στην Ινδία, η Επιτροπή Απογραφής προσδιορίζε