Διαφορά μεταξύ CDMA και GSM

Διαφορά κλειδιού: Το CDMA επιτρέπει πολλαπλούς χρήστες στο ίδιο κανάλι χρησιμοποιώντας μοναδικούς κωδικούς. Το GSM διαιρεί τους χρήστες σε χρονοθυρίδες ή σε διαφορετικές συχνότητες, όπου επιτρέπεται σε ένα μόνο χρήστη να χρησιμοποιεί μία υποδοχή καναλιού ταυτόχρονα.

Όταν αγοράζετε ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κανονικό άτομο συνήθως δεν ενδιαφέρεται πολύ για τον τύπο του καναλιού που χρησιμοποιεί, τον ρυθμό συχνότητας, τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων ή εάν είναι GSM ή CDMA. (T-Mobile, Reliance, Vodafone, κ.λπ.), το είδος των τηλεφωνικών θέσεων (iPhone, Samsung κ.λπ.) και το κόστος και το είδος της πληρωμής του λογαριασμού (προπληρωμένη ή μεταπληρωμένη). Αυτό συνήθως περνάει από το μυαλό ενός καταναλωτή κατά την αγορά του λογαριασμού και σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζει καν αν αγοράζει ένα δίκτυο CDMA ή ένα δίκτυο GSM ειδικά σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το CDMA και το GSM είναι δύο διαφορετικοί τύποι προτύπων που είναι διαθέσιμοι για τη μετάδοση δεδομένων και κινητών φωνητικών υπηρεσιών σε κινητό τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο.

Το CDMA είναι συντομογραφία για την Πολλαπλή Πρόσβαση Κώδικα, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα ραδιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα. Στην τεχνολογία lingo, το CDMA είναι στην πραγματικότητα γνωστό ως Interim Standard 95 (IS-95) και είναι το πρώτο ψηφιακό κυτταρικό πρότυπο της Qualcomm. Το IS-95 είναι ένα πρότυπο κινητής τηλεφωνίας 2G που χρησιμοποιεί το CDMA για την αποστολή δεδομένων φωνής, δεδομένων και σηματοδοσίας μεταξύ κινητών τηλεφώνων και πύργων. Το CDMA είναι ένα σχήμα πολλαπλής πρόσβασης για ψηφιακό ραδιόφωνο. Τα πρότυπα CDMA επιτρέπουν σε διάφορα ραδιόφωνα να μοιράζονται την ίδια συχνότητα, πράγμα που επιτρέπει σε όλα τα ραδιόφωνα να είναι ενεργά ταυτόχρονα. Δεδομένου ότι μια συχνότητα μπορεί να φιλοξενήσει μια σειρά από ραδιόφωνα, απαιτείται ένας μικρός αριθμός κυψελωτών πύργων που θα της επιτρέπουν να έχει σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι άλλων προτύπων. Αυτός ο τύπος προτύπων χρησιμοποιείται κυρίαρχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο σημαντικός αριθμός φορέων προσφέρει μόνο υπηρεσίες CDMA.

Το CDMA εκτελείται σε ένα σύστημα κωδικών, όπου κάθε δεδομένο κλήσης έχει εκχωρηθεί με έναν μοναδικό κωδικό, έτσι ώστε όταν όλα τα φωνητικά δεδομένα μεταδίδονται όταν οι δέκτες διαθέτουν ένα μοναδικό κλειδί για να διαιρέσουν τον κώδικα σε μεμονωμένα κελιά. Αυτό επιτρέπει σε όλες τις κλήσεις να εκτελούνται στην ίδια συχνότητα χωρίς να χρειάζεται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το CDMA θεωρείται ότι διαθέτει πιο εξελιγμένη τεχνολογία λόγω του ότι είναι σε θέση να προσφέρει ταχύτερη και σαφέστερη ταχύτητα μεταφοράς φωνής και δεδομένων, παρέχει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω της κρυπτογράφησης κάθε τηλεφωνικής κλήσης. Ωστόσο, έχει επίσης μερικούς περιορισμούς, όπως δεν είναι ευρέως διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο σε επιλεκτικούς τομείς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης εξαρτώμενο από τον φορέα, με την έννοια ότι αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αλλάξει το τηλέφωνο, θα χρειαστεί ένα άλλο κινητό που παρέχεται μόνο από τον μεταφορέα ή είναι συμβατό με CDMA και δεν μπορεί να κάνει εναλλαγή μεταξύ μεταφορέων.

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε πώς μεταφέρονται τα δεδομένα σε δίκτυο CDMA. Ας φανταστούμε μια ομάδα ανθρώπων που τοποθετούνται σε ένα ενιαίο δωμάτιο και χωρίζονται σε ζευγάρια. Όλοι οι δύο ομάδες ανθρώπων θα μιλούσαν ο ένας στον άλλο. Ωστόσο, κάθε ομάδα των δύο θα μιλούσε σε διαφορετική γλώσσα, ώστε να παρεμβαίνει στα άλλα ζευγάρια.

Το GSM, συντομογραφία για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας, είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για να περιγράψει το δίκτυο 2G για κινητά τηλέφωνα. Αυτό δημιουργήθηκε το 1991 ως αντικατάσταση των κυψελοειδών αναλογικών δικτύων πρώτης γενιάς (1G). Ο τρόπος με τον οποίο το πρότυπο GSM μεταδίδει δεδομένα επιτρέπει μόνο σε λίγους ανθρώπους να συνδεθούν σε μία συχνότητα ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα την απαίτηση πολλών κυψελών κυψελών. Αυτό προκαλεί κάποιες φορές τη συχνότητα ανάμιξης, με αποτέλεσμα λάθος κλήσεις ή τυχαία σύνδεση με άλλη κλήση. Το GSM έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 76% και είναι δημοφιλές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας.

Το πρότυπο GSM χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές τεχνολογίες για τη μεταφορά φωνής και δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο στον πύργο δικτύου: πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA) και πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA). Η τεχνολογία TDMA επιτρέπει την τεχνολογία πολλαπλών χρηστών που διαιρεί το κανάλι σε διαδοχικές φέτες και επιτρέπει σε κάθε χρήστη να λαμβάνει σήματα μετάδοσης και λήψης στροφών σε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα άτομο χρησιμοποιεί το κανάλι ταυτόχρονα. Το FDMA λειτουργεί πραγματικά καλύτερα όταν διαιρεί την κλήση σύμφωνα με τις συχνότητες. Αυτή η τεχνολογία παρέχει πρόσβαση σε πολλά κανάλια σε ένα κανάλι, τοποθετώντας τα σε διαφορετικές συχνότητες, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το TDMA για να διαχωρίσει τους χρήστες σε διαφορετικά κελιά.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε ζευγάρια, στο GSM μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να μιλήσει, ενώ οι άλλοι θα άκουγαν. Σε κάθε δεδομένο σημείο, μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να μιλήσει κάποια στιγμή σε ολόκληρο το δωμάτιο.

Το CDMA και το GSM βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό προσπαθώντας να κατακτήσουν την αγορά και οι δύο έχουν ισχυρά σημεία καθώς και αδύνατα σημεία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από την άποψη της τεχνολογίας, το CDMA κέρδισε το ανώτερο χέρι και το GSM έπρεπε να μεταφερθεί σε CDMA για την τεχνολογία 3G. Ωστόσο, το κατέστησε ασυμβίβαστο με την ανάπτυξη του WCDMA (Wideband CDMA) ή του UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). Ενώ το CDMA εξαρτάται από τα EV-DO και SV-DO για την τεχνολογία 3G. Η τεχνολογία CDMA EV-DO είναι επίσης λανθασμένη υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να μεταδώσει ταυτόχρονα φωνή και δεδομένα, ενώ το GSM μπορεί να μεταδώσει και τα δύο. Το GSM έχει το πάνω χέρι στο μερίδιο αγοράς λόγω της επιείκειας του, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν τα τηλέφωνά τους σε οποιοδήποτε ξεκλειδωμένο τηλέφωνο συμβατό με το GSM τοποθετώντας απλώς την κάρτα SIM στο νέο τηλέφωνο. Ωστόσο, όσον αφορά το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε 2G καθώς και τη σαφήνεια των κλήσεων, το CDMA είναι ασύγκριτο. Μόνο πρόσφατα, καθώς το GSM ήταν σε θέση να ξεπεράσει το ρυθμό μεταφοράς του CDMA χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3G. Για τα πρότυπα 4G, εκτιμάται ότι και οι δύο εταιρείες θα πρέπει να καταφύγουν σε πρότυπα 4G LTE (Long Term Evolution).

CDMA

GSM

Σημαίνει

Κωδικοποίηση πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης

Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας

Τύπος αποθήκευσης

Εσωτερική μνήμη

Κάρτα SIM (ενότητα ταυτότητας συνδρομητή)

Έτος πρώτης χρήσης

1995

1991

Διαλειτουργικότητα συσκευής

Κανένας, αν και μερικοί χρησιμοποιούν κάρτες SIM.

κάρτα SIM

Περιοχή ποιότητας / κάλυψης σήματος

Απεριόριστο μέγεθος κελιού, χαμηλή ισχύς πομπού επιτρέπει μεγάλα κελιά

Καλή κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους στα 850/900 MHz. Επαναλήπτες είναι δυνατόν. 35 χιλιόμετρα σκληρό όριο.

Τεχνολογία

CDMA

Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA) και πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA).

Τρόπος μεταφοράς δεδομένων

Το CDMA κάνει τη βέλτιστη χρήση του εύρους ζώνης δεδομένου ότι επιτρέπει δεδομένα κάθε χρήστη να μεταδίδει σε όλο το φάσμα συχνοτήτων ανά πάσα στιγμή. Έτσι, ένας αριθμός καλούντων μπορεί να βρίσκεται στην ίδια σύνδεση την ίδια στιγμή, αλλά δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το GSM διαιρεί το κανάλι σε διαδοχικές φέτες, όπου κάθε χρήστης παίρνει στροφές στο σήμα μετάδοσης και λήψης. Μόνο ένας χρήστης επιτρέπεται να είναι σε μια χρονική θέση κάθε φορά και μέχρι να ολοκληρωθεί το άτομο, κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την υποδοχή. Ενώ το FDMA επιτρέπει στο GSM να έχει πολλαπλούς χρήστες σε ένα κανάλι διαχωρίζοντάς τες σε διαφορετικές συχνότητες.

Παγκόσμιο μερίδιο αγοράς

24%

76%

Επικράτηση

Κυρίαρχο πρότυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κυρίαρχα πρότυπα παγκοσμίως.

Φωνή και δεδομένα ταυτόχρονα

Οχι

Ναι GPRS Class A

Ασφάλεια

Υψηλότερη ασφάλεια παρέχεται σε αυτό το δίκτυο, καθώς ενσωματώνεται με κρυπτογράφηση. Κάθε άτομο έχει έναν μοναδικό κώδικα.

Η τεχνολογία GSM επιτρέπει σε διάφορους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην ίδια σύνδεση, επομένως καθιστά λιγότερο ασφαλή σε σύγκριση με το CDMA.

Συχνότητες ραδιοσυχνοτήτων

CDMA 850 MHz και 1900 MHz

GSM 850 MHz και 1900 MHz.

Ποσοστό μεταφοράς δεδομένων

Το CDMA έχει μέγιστη ταχύτητα λήψης 2 mbps.

Το GSM έχει μέγιστη ταχύτητα λήψης 384 kbps.

Έκθεση ακτινοβολίας

Δεν εκπέμπεται ακτινοβολία.

Το δίκτυο GSM εκπέμπει συνεχείς παλμούς κύματος. Η ακτινοβολία είναι 28 φορές μεγαλύτερη από το CDMA.

3G

IS-2000 (CDMA 2000)

UMTS (3GSM)

4G

4G LTE (μακροπρόθεσμη εξέλιξη)

4G LTE (μακροπρόθεσμη εξέλιξη)

Πλεονεκτήματα

Το CDMA μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους χρήστες ανά MHz, χωρίς ενσωματωμένο όριο στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών, χρησιμοποιεί ακριβή ρολόγια έτσι ώστε η απόσταση πύργου να μην είναι περιορισμένη, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και καλύπτει μεγάλες περιοχές, ικανές να παράγουν μια εύλογη κλήση με χαμηλότερο σήμα επίπεδα, χρησιμοποιεί μαλακό handoff, μειώνει την πιθανότητα απόρριψης κλήσεων, τα κανάλια συσκευάζονται πιο αποτελεσματικά.

Μικρότερη φθορά σήματος μέσα στα κτίρια, δυνατότητα χρήσης αναμεταδοτών, ο χρόνος ομιλίας είναι γενικά υψηλότερος σε κινητά τηλέφωνα GSM λόγω της παλμοσειράς της μετάδοσης, επιτρέπει την εναλλαγή φορητών συσκευών κατά βούληση, καλύπτει σχεδόν όλα τα μέρη του κόσμου για διεθνή περιαγωγή, περισσότεροι συνδρομητές καθιστούν παγκοσμίως καλύτερη επίδραση δικτύου για κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων GSM, μεταφορείς και τελικούς χρήστες.

Περιορισμοί

Το Qualcomm είναι ο κύριος κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άλλες τεχνολογίες πρέπει να έχουν άδεια από αυτούς, η αναπνοή των σταθμών βάσης, όπου η περιοχή κάλυψης συρρικνώνεται υπό φορτίο, οι πύργοι IS-95 εγκαθίστανται σε βραχύτερους πύργους, γεγονός που δημιουργεί κακή κάλυψη σε λοφώδεις περιοχές. γενικά δεν είναι σε θέση να περιπλανηθεί διεθνώς, μικρότερη αγορά, ώστε η απελευθέρωση των νέων τεχνολογιών να πάρει χρόνο, τα τηλέφωνα δεν είναι φορητά μεταξύ των παρόχων.

Παρεμβαίνει με κάποια ηλεκτρονικά, η πνευματική ιδιοκτησία συγκεντρώνεται σε λίγους συμμετέχοντες στη βιομηχανία, το GSM έχει σταθερή μέγιστη περιοχή κυψελών 120 χλμ.

Συνιστάται

Σχετικά Άρθρα

 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Spice Stellar Pinnacle Pro και Xolo Q800

  Διαφορά μεταξύ Spice Stellar Pinnacle Pro και Xolo Q800

  Βασική διαφορά: Το Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 είναι ένα mid-range quad-core τηλέφωνο με ταχύτητα 1, 2 GHz. Εκτελεί το Android 4.2 Jelly Bean και τροφοδοτείται από 1 GB μνήμης RAM. Το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα 8 MP με αυτόματη εστίαση και φλας LED. Το τηλέφωνο διαθέτει επίσης μια δευτερεύουσα φωτογραφική μηχανή ευρείας γωνίας 5 MP, με αυτόματη εστίαση. Το Xolo Q800 εί
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Αγγλίας, Βρετανίας και Ηνωμένου Βασιλείου

  Διαφορά μεταξύ Αγγλίας, Βρετανίας και Ηνωμένου Βασιλείου

  Βασική διαφορά: Η Αγγλία είναι χώρα υπό τη Μεγάλη Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνει την Ουαλία, την Αγγλία και τη Σκωτία. Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία Για πολλούς οι όροι Αγγλία, Βρετανία και Ηνωμένο Βασίλειο (Ηνωμένο Βασίλειο) αναφέρονται στην ίδια θέση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αν και, αυτοί οι όροι μπορεί να δείχνουν στον ίδιο γενικό τομέα, έχουν πολύ διαφορετικές έννοιες. Πολλοί άνθρωποι λένε την Αγγλία, όταν θέλουν πραγματικά να μιλήσουν για τη Μεγάλη Βρε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των ερευνών

  Διαφορά μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των ερευνών

  Βασική διαφορά: Οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη πληροφοριών. Χρησιμοποιούνται συνήθως από τους ερευνητές για να μετρήσουν τις απόψεις τους και να λάβουν ανατροφοδότηση. Ουσιαστικά, η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι το γεγονός ότι μια δημοσκόπηση είναι μικρή, απλή και γρήγορη. Ενώ μια έρευνα μπορεί να είναι λίγο μακρά, ανοικτή και χρονοβόρα. Οι δημοσκοπήσεις και οι έρε
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ εγγενών και διαμονής

  Διαφορά μεταξύ εγγενών και διαμονής

  Βασική διαφορά: Ο όρος μητρική αναφέρεται στο σημείο από το οποίο προέρχεται το άτομο. Αυτό μπορεί να είναι όπου το άτομο γεννιέται ή όπου το άτομο έχει περάσει την παιδική του ηλικία. Η κατοικία, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη μόνιμη νόμιμη διαμονή ενός ατόμου. Αυτό είναι όπου το άτομο έχει σπίτι και είναι όπου ζουν. Ο όρος «
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

  Διαφορά μεταξύ χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

  Διαφορά κλειδιού: Ο χάλυβας είναι κράμα, που σημαίνει ότι δημιουργείται με ανάμειξη διαφόρων διαφορετικών στοιχείων. Το βασικό στοιχείο του χάλυβα είναι ο σίδηρος. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένας ειδικός τύπος χάλυβα. Έχει όλες τις ιδιότητες του χάλυβα. Ωστόσο, είναι επίσης μη διαβρωτικό, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκουριάσει. Ο χάλυβας είναι ένα δημοφιλές υλικό για χρήση, κυρ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ του Ulcer και του GERD

  Διαφορά μεταξύ του Ulcer και του GERD

  Βασική διαφορά: Ο έλκος είναι μια ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια, τα βακτηρίδια Helicobacter pylori (H. pylori) να είναι ακριβή. Τα βακτήρια παράγουν ουσίες που αποδυναμώνουν την επένδυση του βλεννογόνου προκαλώντας το κάψιμο του στομάχου. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD) είναι μια ιατρική κατάσταση στην οποία το πεπτικό οξύ στο στομάχι ρέει στον οισοφάγο προκαλώντας πόνο και δυσφορία. Η ασθένεια προκαλείται
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ μάζας και ουσίας

  Διαφορά μεταξύ μάζας και ουσίας

  Βασική διαφορά: Η μάζα χωρίζεται σε τρεις τύπους: αδρανειακή μάζα, ενεργή βαρυτική μάζα και παθητική βαρυτική δύναμη. Ο συνηθέστερος τύπος που χρησιμοποιείται στη φυσική είναι η αδρανειακή μάζα, η οποία είναι ένα ποσοτικό μέτρο της αντοχής του αντικειμένου σε επιτάχυνση. Στον επιστημονικό κόσμο, η ύλη ορίζεται κάθε αντικείμενο που έχει μάζα ή όγκο (καταλαμβάνει χώρο). Η μάζα και η ύλη είναι σημαντικές αρχές που ακούγονται πιο συχνά στους τομείς της φυσικής, της κοσμολογίας και της αστροφυσικ
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ φρούτων και καρπών με κέλυφος

  Διαφορά μεταξύ φρούτων και καρπών με κέλυφος

  Βασική διαφορά: Τα φρούτα είναι μαλακά απολεπισμένα, προϊόντα γλυκιάς γεύσης που έχουν μικροσκοπικούς σπόρους σε αυτό. Ένα καρύδι είναι ένα σύνθετο από καρπό και σπόρο. Είναι ένας ξηρός καρπός που έχει έναν ή δύο σπόρους που είναι συγχωνευμένοι με το σκληρυμένο τοίχωμα των ωοθηκών. Βοτανικά, τα φρούτα και
 • διαφορά μεταξύ: Διαφορά μεταξύ Niqab και Hijab

  Διαφορά μεταξύ Niqab και Hijab

  Βασική διαφορά: Το Niqab και το hijab είναι δύο διαφορετικά είδη ρούχων που είναι διαθέσιμα στις ισλαμικές γυναίκες. Ένα niqab ή ruband είναι ένα μέρος του sartorial hijab και καλύπτει μόνο το πρόσωπο. Είναι μια μορφή πέπλου που καλύπτει το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αυτιών και των μαλλιών. Ένα hijab ή hejab στην πραγματικό

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ ταχυδρομικού κώδικα και κωδικού PIN

Διαφορά κλειδιού: Οι ταχυδρομικοί κώδικες και οι κωδικοί PIN είναι δύο διαφορετικά συστήματα ταχυδρομικής κωδικοποίησης που συμβάλλουν στη μείωση της ακριβούς περιοχής στην οποία πρόκειται να παραδοθεί το μήνυμα. Οι ταχυδρομικοί κώδικες χρησιμοποιούνται σε ΗΠΑ και οι κωδικοί PIN χρησιμοποιούνται στην Ινδία. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων άλλαξαν το